Navne5
Bastrup WPl
Naturparken blev i 1942 udpeget som “Naturparken ved Farum Sø”. Det er et sammenhængende område på 50 km2 af afvekslende natur- og kulturlandskab omkring den øvre Mølleådals markante istidslandskab – et landskab som allerede tiltrak publikum sidst i 1800-tallet. Hovedparten af området er nu fredet eller fredsskov, og aksen er EU Natura 2000-område. Naturparken og landsbyerne omkring den rummer utallige kulturhistoriske minder.
AltOmrådet med dets omfattende stinet har desuden stor rekreativ værdi for gående, cyklister og motionister på grund af den begrænsede trafik og stilheden – trods den umiddelbare nærhed til hovedstad og S-tog. Her kan man opleve alt fra gammel naturskov, idylliske skovsøer, overdrev, moser og enge til store søer og åbne vidder i landbrugslandet. Beskrivelsen uddybes i “Om naturparken”s undermenuer (Tryk ˅), hvorimod mærkningsprocessen og Ring 5 omtales under de løbende indlæg.

Foreningen Naturparkens Venner opstod i 1968 i forlængelse af det videnskabelige arbejdsudvalg, som havde arbejdet med beskrivelse og fredning af Naturparken – et fredningsarbejde som Frederiksborg Amt, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening siden har afsluttet. FNV har til formål at informere publikum om de store værdier, som blev sikret i tide, og fortsat værne om dem – på tværs af kommunegrænserne. “Om foreningen”s undermenuer uddyber (Tryk ˅).
Meld dig ind og få ad den vej indflydelse og løbende orientering om Naturparken. Ordinært årskontingent er 90 kr, der først og fremmest går til foreningens blad, som udsendes 4 gange om året. – Link til indmeldelse.Download FNV-folder i pdf

Bastrup5
Klevad-Eng-24
Oremosen