Naturparken mellem Farum og Slangerup

NaturparkforsideNaturparken blev i 1942 udpeget som et sammen-hængende område af afvekslende natur- og kultur-landskab omkring den øvre Mølleås markante istidslandskab – et landskab som allerede tiltrak publikum sidst i 1800-tallet. Hovedparten af området er fredet eller fredsskov, og aksen er EU Natura 2000-område. Naturparken og landsbyerne omkring den rummer utallige kulturhistoriske minder. Området med dets omfattende stinet har desuden stor rekreativ værdi for gående, cyklister og motionister på grund af den begrænsede trafik og stilheden – trods nærheden af hovedstad og S-tog. Her kan man opleve alt fra gammel naturskov, idylliske skovsøer, overdrev, moser og enge til store søer og åbne vidder i landbrugslandet. Læs videre i “Om Naturparken” og underpunkter.

Foreningen

Foreningen Naturparkens Venner opstod i 1968 i forlængelse af det videnskabelige arbejdsudvalg, som havde arbejdet med beskrivelse og fredning af Naturparken – et fredningsarbejde som Frederiksborg Amt, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening siden har afsluttet. FNV har til formål fortsat at værne om Naturparken og informere publikum om de store værdier, som blev sikret i tide. Læs herom i “Om foreningen” og underpunkterne. Download FNV-folder i pdf

Støt op om foreningens arbejde med dit medlemsskab. Ordinært årskontingent er 90 kr, der først og fremmest går til foreningens blad, som udsendes 4 gange om året.  Link til indmeldelse.

Klevad EngBastrup5

Hjemmesiden er organiseret med en menu for de faste sider om Naturparken, Foreningen og Ring 5 i kolonnen til højre (= øverste sorte bjælke), mens artikler om arrangementer og løbende sager findes via fanerne over tekstfeltet.
Fotos fra siderne må anvendes frit med kildeangivelsen @Foreningen Naturparkens Venner