Naturparken mellem Farum og Slangerup

Naturparken blev i 1942 udpeget som et sammen-hængende område af afvekslende natur- og kulturlandskab omkring den øvre Mølleås tunneldale – en del af 30’ernes fredningsplaner, som lå til grund for Fingerplanen. Allerede i 1800-tallet begyndte interessen dog for området. Hovedparten af området er fredet eller fredsskov, og aksen er EU Natura 2000-område. Naturparken og landsbyerne omkring den rummer utallige kulturhistoriske minder. Området har desuden stor rekreativ værdi for gående, cyklister og motionister på grund af den begrænsede trafik og stilheden nær hovedstaden og S-togslinjerne.

Foreningen

Foreningen Naturparkens Venner opstod i 1968 i forlængelse af det videnskabelige arbejdsudvalg, som havde arbejdet med beskrivelse og fredning af Naturparken – et fredningsarbejde som Frederiksborg Amt, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening stort set har afsluttet de seneste årtier. FNV har til formål fortsat at værne om Naturparken og informere publikum om de store værdier, som blev sikret i tide. Download FNV-folder i pdf

Støt op om foreningens arbejde med dit medlemsskab. Ordinært årskontingent er 90 kr, der først og fremmest går til foreningens blad, som udsendes 4 gange om året.  Link til indmeldelse.

Klevad EngBastrup5

Hjemmesiden er organiseret med en menu for de faste sider om Naturparken, Foreningen og Ring 5 i kolonnen til højre (= øverste sorte bjælke), mens artikler om arrangementer og løbende sager findes via fanerne over tekstfeltet.
Fotos fra siderne må anvendes frit med kildeangivelsen @Foreningen Naturparkens Venner