0 0

Mindeord: En stærk personlighed i Naturpark Mølleåens tilblivelse har givet op.

Troels Brandt, den mangeårige formand for foreningen Naturpark Mølleåens Venner, er død.

For ti år siden trådte Troels Brandt til som formand for foreningen, der dengang havde navnet Foreningen Naturparkens Venner (FNV). Det var som en midlertidig overgangsfigur for at fylde hullet efter afdøde Richard Pedersen.

Troels udfyldte absolut hullet og mere til. De 10 år Troels fik som formand har klart været den periode, hvor der er sket mest formidlingsmæssigt og teknisk i foreningen. Troels store energi og drivkraft når det gjaldt formidling om Naturparken og de mange emner, der kan fortælles om i Naturparkens 50 km2 store areal var enestående. En fuldt dedikeret person.

De mest markante resultater, der er opnået i de 10 år hvor Troels har været hovedansvarlig, nævnt i tidsmæssig orden, har været at få foreningens hjemmeside til at fungere med ruteangivelser, historiske hændelser, geologi, botanik og lokale historier, der bandt det hele sammen.

Derefter med afsæt i hjemmesiden, at udgive hele indholdet i et godt lommeformat til at have med på vandreturene. En succes med 3000 solgte bøger. Første udgave blev udgivet for at fejre foreningens første 50 år.

Naturpark Mølleåen blev en del af det landsdækkende program for at beskytte værdifulde områder. Det var Troels utrættelige politiske arbejde, der sikrede tilslutning fra borgmestrene i de 4 berørte kommuner til at lave en indstilling og efterfølgende få godkendt Naturpark Mølleåen.

For at fejre den nye status og 75 år siden de første fredninger i Naturpark, valgte Naturparkens Venner at udgive bogen Naturpark Mølleåen, geologi, natur og historie omkring Øvre Mølleå. Troels var naturligvis hovedredaktør og forfatter på det meget flotte værk.

Troels besad en utrolig historisk viden, som kan ses af hans mange historiske udgivelser. Dette kom naturligvis også til stor gavn for foreningens mange medlemmer på de vandreture i Naturparken, Troels var god til at formidle historien.

I forbindelse med Ring 5, leverede Troels overbevisende tal, der satte stort spørgsmål ved de officielle tal for en berettigelse at dette vejforløb.

Fredningssager eller tvister af mange arter, blev behandlet meget seriøst af Troels og har ført til mange beslutninger til Naturparkens fordel.

Troels vil være savnet som inspirator i bestyrelsen og vi sender mange tanker til hans hustru Ingrid.

Bestyrelsen Naturpark Mølleåen

—————————————————————————————————————————-

Naturpark Mølleåens Venner – NPMV (tidl. Foreningen Naturparkens Venner / FNV ) har gennem mere end 50 år arbejdet med publikumsformidlingen i Naturpark Mølleåen (tidl. Farum Naturpark). Foreningen stiftedes i 1968 som fortsættelse af det faglige arbejdsudvalg, der sad i 25 år efter at have udpeget af Naturparken. Udvalget sluttede sit arbejde af med bogen “Naturparken mellem Farum og Slangerup”. NPMV’s formål blev at informere publikum om de store værdier og værne om dem og koordinere – på tværs af kommunegrænserne. Det vil fortsat efter certificeringen af Naturparken være foreningens formål at formidle værdierne ved guidning og udsendelse af bladet samt føre de nødvendige natursager. NPMV er i kommunernes naturparkplan anerkendt som en drivende kraft bag etableringen af den officielle naturpark, og har fået fast sæde i Naturparkrådet. Her repræsenterer foreningen den almindelige bruger, som på sine vandre- og cykelture ønsker at opleve både geologi, natur, historie og smukke landskaber. Oplysningerne om foreningen findes under menuafsnittet “Foreningen”.

Afsløring i Naturparken – tirsdag den 22. juni kl. 16:00 (Læs mere)

Tilmelding til mailliste
Medlemmer kan tilmelde sig vores mailliste, som primært vil blive benyttet til at udsende påmindelser 5-6 dage forinden om arrangementer og evt. ændring af disse.

Naturpark Mølleåen er et markant 50 km sammenhængende natur- og kulturlandskab i Øvre Mølleås tunneldalsnet, som er certificeret af Danske Naturparkers Nationalkommité. Naturparken styres af kommunerne Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund samt Naturstyrelsen Østsjælland. Den blev allerede i 1942 udpeget som Farum Naturpark, som følge af de landskabelige, geologiske, biologiske og historiske værdier, som siden sidst i 1800-tallet har tiltrukket et større københavnsk publikum.

NPMV’s beskrivelse og turguide samt Naturparkens turkalender ligger nu på Naturparkens egen hjemmeside (særskilt fane), men NPMV’s egne ture og visse andre emner uddybes i denne sides menuafsnit “NPMV om Naturparken”, herunder også mærkningen og Ring 5-sagen. Kategorierne fremkaldes med tryk på v under “Andre indlæg”.

Meld dig ind og få ad den vej indflydelse og løbende orientering om Naturparken. Ordinært årskontingent er 90 kr, der først og fremmest går til foreningens blad, som udsendes 4 gange om året.
Link til indmeldelse.Download NPMV-folder i pdf

Bastrup5
Klevad-Eng-24
Oremosen