naturparknavn
Bastrup WPl
Naturpark Mølleåen er vedtaget af kommunerne Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund og certificeret af Danske Naturparkers Nationalkommité. I samarbejdet indgår tillige Naturstyrelsen Østsjælland, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Naturparkens Venner. Den blev allerede i 1942 udpeget som Farum Naturpark og er nu godkendt som et sammenhængende område på 50 km2 af afvekslende natur- og kulturlandskab omkring den Øvre Mølleådals markante istidslandskab – et landskab som allerede tiltrak publikum sidst i 1800-tallet. Hovedparten af området er fredet eller statsskov, og aksen er EU Natura 2000-område – et område med værdifuldt naturindhold og usædvanligt stor biodiversitet. Naturparken og landsbyerne omkring den rummer utallige kulturhistoriske minder. Området medAlt dets omfattende stinet har desuden stor rekreativ værdi for gående, cyklister og motionister på grund af den begrænsede trafik og stilheden – trods den umiddelbare nærhed til hovedstad og S-tog. I det kuperede terræn kan man opleve alt fra gammel naturskov, idylliske skovsøer, overdrev, moser og enge til store søer og åbne vidder i landbrugslandet. Beskrivelsen uddybes i “Om naturpark” ved udfoldelse af undermenuen (tryk v), hvorimod de tidligere sager omkring mærkningen og Ring 5 omtales under “Andre indlæg”.

Foreningen Naturparkens Venner opstod i 1968 som fortsættelse af det videnskabelige arbejdsudvalg, der sad i 25 år efter at de havde udpeget af Naturparken. Udvalget sluttede sit arbejde af med bogen “Naturparken mellem Farum og Slangerup”. Fredningsarbejdet blev sideløbende gennemført af Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksborg Amt og kommunerne. FNV’s formål var at informere publikum om de store værdier og værne om dem – på tværs af kommunegrænserne. Det vil fortsat efter certificeringen være foreningens formål at formidle værdierne og føre de nødvendige natursager. Foreningen vil fokusere på guidning og repræsentation af de almindelige brugere af Naturparken – herunder i Naturparkrådet. Beskrivelsen uddybes i “Om Forening” ved udfoldelse af undermenuen (tryk v).
Meld dig ind og få ad den vej indflydelse og løbende orientering om Naturparken. Ordinært årskontingent er 90 kr, der først og fremmest går til foreningens blad, som udsendes 4 gange om året.
Link til indmeldelse.Download FNV-folder i pdf

Bastrup5
Klevad-Eng-24
Oremosen