Torsdag 8/11 2018 kl. 19.00 – 50 års jubilæum

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00 fejrer Naturpark Mølleåens Venner sit 50 års jubilæum i Konferencecenter Metalskolen i Jørlunde (Slagslundevej 13, 3550 Slangerup) med et foredrag om naturparker, hovedstadens behov for natur og det grønne af Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding.

Efter to traditionelle receptioner de sidste par år har vi valgt dette, da Danmarks Naturfredningsforening var en væsentlig spiller i stiftelsen, og da også Metalskolens første forstander var blandt stifterne. Metalskolen ligger i selve Naturparken, men i modsat ende i forhold til vore sædvanlige samlingslokaler.

Vi indleder kl. 19.00 i Metalskolens store auditorium med at fortælle kort fra foreningens stiftelse og de 50 år, hvorefter Maria Reumert Gjerding ca. 19.15 vil tale og besvare spørgsmål.  Der vil ikke være pause bagefter, idet vi vil gå direkte til receptionen i de tilstødende lokaler med sange, musik og buffet (frikadeller, kartoffelsalat og snacks). Her vil der også være mulighed for taler af deltagende gæster.

Arrangementet er gratis og åbent for alle op til auditoriets 154 pladser. Bus 158 går forbi med stoppested ved Rappendam, men herfra er der ca. 15 minutters gang ad cykelsti uden vejbelysning. Vi anbefaler derfor, at man aftaler transport med andre, hvis man ikke selv er i bil.

Lørdag 15/9 2018 kl 13.00 Kedelsø/Uggeløse Skov

Vandretur ved Uggeløse, langs Kedelsø dalen og i Uggeløse Skov, hvor Kurt Borella bl.a. præsenterer det nye projekt ved Kedelsødalen – et område, som vi ikke tidligere har vist frem.

Turen starter fra parkeringspladsen på Slangerupvej i Uggeløse Skov (ved Engledsvej). Bus 310R mellem Farum station og Frederikssund standser ved Engledsvej (timedrift om lørdagen).

Turen forventes at vare ca. 2½ timer og er ca. på 5½ km.

Der bliver en pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger. En symbolsk betaling på 10 kr for voksne.

 

Lørdag 4/8 2018 kl 13.00 Farum Sø Rundt

Højsommerturen går denne gang rundt om Farum sø rundt om Farum Sø, som er den længste af turene. Vi følger Farum Søsti.

Guider bliver foreningens næstformand, Hans Hjordt Hansen, og formand for Furesø Arkæologigruppe, Niels Bødker Thomsen.

Turen starter på parkeringspladsen ved Farum Station kl. 13 og forventes at vare op til 4 timer. Der bliver en pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Lørdag 30/6 2018 kl. 13.00 – Jørlunde Kirke og Søris

Vi starter i Jørlunde kirke, hvor vi ser på Hvidernes kalkmalerier fra 1100-tallet, der er malet af den berømte Jørlunde-mester, som også har malet i flere af de omliggende kirker. Da det er sommer, og der skal være bryllup i kirken kl. 14 vil besøget vare 15-20 minutter og begynde rettidigt.

Vi fortsætter derefter til Søris, hvor vi dels vil se på det store økologiske landbrug, som bl.a. leverer til COOPS. Derefter vil vi gå rundt på Søris’ publikumsstier i istidsformationerne bagved.

Lørdag 5/5 2018 kl. 13.00 – Ganløse Ore, Maglemosen

Nu genskabes et meget stort vådområde i Ganløse Ore. Ganløse Ore er en stor skov, der ligger højt i landskabet lige vest for Farum. Området har været overdrev, men skoven er et par hundrede år gammel. Skoven er domineret af høje bøge, mange ege, ahorn og enkelte større områder med grantræer.
Midt inde i skoven ligger et område, som siden istiden har været en stor sø, senere en mose, men som for ca. 200 år siden blev drænet og plantet til med træer. Maglemoserne, hedder området, idet det består af 2 sammenhængende områder nemlig Lille Maglemose og Store Maglemose.

Skovfoged Jens Nielsen vil være vores guide på denne tur. Turen var 2½-3 time.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Onsdag 14/3 2018 kl. 19.30 Generalforsamling og foredrag

Ordinær generalforsamling efter vedtægterne på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse.

Før selve afholdelsen af generalforsamlingen vil skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen Østsjælland fortælle om det meget nye, der er sket i Naturparkens skove i de seneste år – herunder også fortælle om de forventede konsekvenser af det nye forslag til udpegning af Naturparkens østlige skove som urørt skov, som led i de nye love herom. Selve generalforsamlingen begynder ca. kl. 20.45 – 21.00.

 

192 deltog i nytårstur

Nytårsturen 7/1 2018 blev et tilløbsstykke på grund af det flotte vejr og præsentationen af den helt nye sti ved Ganløse. Vi glædede os over at se, at også en del politikere deltog, herunder borgmester Karsten Søndergaard, Egedal, borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø, og forhenværende borgmester Willy Eliasen, Egedal – en understregning af, at Naturparken er fælles for alle kommunerne og deres borgere. Nytårsturen, som denne gang var på 8 kilometer, skal først og fremmest være en rask tur uden for mange fortællepauser i årstidens ofte kolde vejr – men alligevel giver den nogle af vore største deltagerantal som her..

Lørdag 3/2 2018 kl. 13.00 – Kyndelmissetur

Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevads Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar.

Vandstæren er allerede kommet sidst i oktober, så chancerne for at se denne skønne lille fugl skulle være store.

Mølleåen er meget ren på strækningen fra Bastrup så til Farum sø, og der er på denne strækning ved Klevads eng, Kalkværksvej og ved Hestetangshuse, at vandstæren er en sikker vintergæst.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.
Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Beretning om jubilæet

Naturpark Mølleåens Venners reception i anledning af Naturparkens 75 jubilæum blev særdeles vellykket.

Kalkgården havde stillet sine historiske lokaler til rådighed. 130-140 mennesker kom forbi på de to timer. De fyldte de tre lokaler op til bristepunktet og snakken gik livligt. Lars Juel Sørensen og Alf Blume spillede til de fælles sange og der blev holdt taler.

Naturparkrådets formand, Peter Hansen, talte på de 4 kommuners vegne og roste græsrødderne. Uden deres indsats var Naturparken sandsynligvis aldrig blevet til noget. Borgmester Ole Bondo overrakte “en pose penge” fra Furesø Byråd til Naturpark Mølleåens Venner med tak for mange års godt arbejde. Også Egedals tidligere borgmester, Willy Eliasen, havde forladt Venstres landsmøde for at hilse på. Naturparkens Venners formand Troels Brandt takkede og erindrede om de mange, som i løbet af de 75 havde gjort en indsats for at bevare naturen og få Naturparken etableret. Pengene vil blive brugt på formidlingen af Naturparken, ligesom turguiden er et led i det formidlingsarbejde, som skal udføres i de kommende år.