Lørdag 4/8 2018 kl. 13.00 – Farum Sø Rundt

Højsommerturen går denne gang rundt om Farum sø rundt om Farum Sø, som er den længste af turene. Vi følger Farum Søsti.

Turen starter på parkeringspladsen ved Farum Station kl. 13 og forventes at vare op til 4 timer. Der bliver en pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Lørdag 30/6 2018 kl. 13.00 – Jørlunde Kirke og Søris

Vi starter i Jørlunde kirke, hvor vi ser på Hvidernes kalkmalerier fra 1100-tallet, der er malet af den berømte Jørlunde-mester, som også har malet i flere af de omliggende kirker. Da det er sommer, og der skal være bryllup i kirken kl. 14 vil besøget vare 15-20 minutter og begynde rettidigt.

Vi fortsætter derefter til Søris, hvor vi dels vil se på det store økologiske landbrug, som bl.a. leverer til COOPS. Derefter vil vi gå rundt på Søris’ publikumsstier i istidsformationerne bagved.

Lørdag 5/5 2018 kl. 13.00 – Ganløse Ore, Maglemosen

Nu genskabes et meget stort vådområde i Ganløse Ore. Ganløse Ore er en stor skov, der ligger højt i landskabet lige vest for Farum. Området har været overdrev, men skoven er et par hundrede år gammel. Skoven er domineret af høje bøge, mange ege, ahorn og enkelte større områder med grantræer.
Midt inde i skoven ligger et område, som siden istiden har været en stor sø, senere en mose, men som for ca. 200 år siden blev drænet og plantet til med træer. Maglemoserne, hedder området, idet det består af 2 sammenhængende områder nemlig Lille Maglemose og Store Maglemose.

Skovfoged Jens Nielsen vil være vores guide på denne tur. Turen var 2½-3 time.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Onsdag 14/3 2018 kl. 19.30 Generalforsamling og foredrag

Ordinær generalforsamling efter vedtægterne på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse.

Før selve afholdelsen af generalforsamlingen vil skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen Østsjælland fortælle om det meget nye, der er sket i Naturparkens skove i de seneste år – herunder også fortælle om de forventede konsekvenser af det nye forslag til udpegning af Naturparkens østlige skove som urørt skov, som led i de nye love herom. Selve generalforsamlingen begynder ca. kl. 20.45 – 21.00.