Lørdag 10/6 kl. 13-17 – Naturpark & Naturvin

Aflyst

Som led i Furesø Picnic står Naturpark Mølleåens Venners for cykelturen rundt om Farum Sø og Birgit Pichat fra Vores Marked for mini vinsmagningen.

Vi mødes på Farum Station og følger Farum Søsti (10 km rute) på grus- og småstier uafhængigt af biltrafik. Der bliver stop undervejs, hvor der bliver fortalt om naturen og kultursporene langs søen.

Selve cykelturen forventes at vare ca. 3 timer inkl. stop undervejs.
Der bliver en pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger.

Turen afrundes med en mini vinsmagning på naturvin midt i det grønne, langs søbredden.
En skøn afrunding på turen.

Har du ikke egen cykel, er det muligt i anledning af picnicfestivalen at låne en gratis cykel til turen på Farum Station. Det anbefales at booke cykel i forvejen, da antal er begrænset.

Der skal bestille plads på Picnicfestivalens hjemmeside

Foredrag om Naturparken 1/6

Foreningen Naturparkens Venner holder foredrag om den nye Naturpark Mølleåen den 3/4, 19/4 og 1/6 2017. Troels Brandt fortæller om naturparkens historie, som begyndte omkring romantikkens Farumgård og Farum Præstegård. Den bredte sig med Slangerupbanens turisme og Staunings planer om grønne områder og fredninger og endte med den endelige certificering som regional naturpark i kommunalt regi i 2016. Naturparkens geologi, arkæologi, historie, landskaber, flora, fauna og friluftsliv skildres med billeder og moderne landskabskort. Der fortælles indledningsvis om certificeringen og dens konsekvenser. Varighed lidt over 1½ time med pause.”

Foredragene holdes 3. april 2017 kl. 19.30 i Satellitten, Værløse med Værløseegnens Historiske Forening som medarrangør, 19. april 2017 på Barresøgård kl. 19.30 med FNV som arrangør og 1. juni 2017 kl. 19.30 i Menighedshuset Kålundsvej i Farum med Furesø By og Land som arrangør.

Tirsdag 23/5 2017 kl. 19 – Bastrup og Småsøerne

Kurt Borella viser rundt ved Bastruptårnet og Småsøerne, hvor hovedemnet vil være den rige flora i området – herunder nogle af Sjællands bedste blomsterenge ved Småsøerne, som senere på året slås med le af skovens folk og frivillige. Vi håber at se stedets mange orkideer, majgøgeurt, men ellers vil vi sikkert være andre spændende blomster at se. Vi skal dog også se Bastruptårnet, Bastrup Sø og vandskellet.
Mødestedet bliver parkeringspladsen i Ganløse Eged ved børnehaven Røde Rose, Lyngevej 97, Ganløse. Arrangør Naturpark Mølleåens Venner

NB! Turen er flyttet til 23/5 på grund af Ironman-konkurrence i Natura 2000-området

Søndag 23/4 2017 kl. 13 – Mølleådalen

Søndag 23/4 2017 kl. 13 – Mølleådalen
Kurt Borella og Troels Brandt viser rundt omkring Farum Sortemose, Grethesholm og Mølleåen, hvor emnerne bliver tunneldalslandskab, arkæologi og forårets fugle og flora.
Mødestedet bliver på parkeringspladsen over for skovfogedboligen Maglehus på Christianshøjsvej (den nordligste parkeringsplads). Bus nr. 334 har stoppested på Farumvej. Guider Kurt Borella og Troels Brandt.
Arrangør Foreningen Naturparkens Venner

Turen fik ca 60 deltagere.

Turen er den gråt optrukne rute med start fra parkeringspladsen på Christianshøjvej.

Søndag 8/1 2017 kl. 13 – Nytårstur Sperrestrup Ådal

Den traditionelle nytårstur er i år en vandretur på ca. 7 kilometer, som udgår fra parkeringspladsen ved Slagslunde Kirke. Det bliver en rask vandretur – en kortere udgave af vores Tur 13. Man skal være rimeligt godt gående og påklædt efter årstiden.

Turen veksler mellem skov og især åbent land. Den passerer bl.a. det skjulte landbosamfund, Slagslundeskov,  i Sperrestrup Ådal. Fra Slagslunde Skov går vi tilbage ad kommunens nye sti ved Præsteskovvej og ser udsigten over Guldbjerg Ådal mod Slagslunde.

Mødested er parkeringspladsen ved Slagslunde Kirke kl. 13:00. Turen varer 2-2½ time. På grund af årstiden bør man checke foreningens hjemmeside kort forinden.

! 8/1 kl 10 var temperaturen lidt under frysepunktet, og der var porøs is på de mindre stier og veje mange steder – mest på Kratvej på turens første del. De var til at gå på, hvis man er vant til det og sikker på fødderne, så turen vil blive gennemført for dem, der vil – men det er naturligvis på eget ansvar!

Alle er velkomne. Deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

6180_680
6180_680

Lørdag 4/2 2017 kl. 13 – Kyndelmissetur

Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevads Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar.

Vandstæren er allerede kommet sidst i oktober, så chancerne for at se denne skønne lille fugl skulle være store.

Mølleåen er meget ren på strækningen fra Bastrup så til Farum sø, og der er på denne strækning ved Klevads eng, Kalkværksvej og ved Hestetangshuse, at vandstæren er en sikker vintergæst.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.
Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Søndag 9/10 2016 kl. 13 – Rundt om “Langesø”

Parkering på Krogenlundvej (den store parkeringsplads i Uggeløse Skov, som vi også brugte til nytårsvandringen. Se kortet nederst). Herefter tur til Birkemosen – hvor vi får lov at gå over broen – derfra til Slangerup Ås og over til Buresø og hen til Mørdrupgård, hvor vi skal se Kornby Mølle, som stenformaler gamle kornsorter til bagemel, som det såkaldte effektive/rationelle landbrug forlængst har dømt ude (nederst). Derefter går vi den anden vej tilbage op over Langesødalen med udsigt til Hvidernes gamle voldsted – se nedenfor!

Turen er på 7,0-7,5 kilometer. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

langesoee-moerdrupgaard

kornby-moelle

6180_680
6180_680

Lørdag 5/11 2016 kl. 13 – Cykeltur Mølleådalen

Denne eftermiddag cykler vi igennem midten af Naturparken – Klevad Eng, Bastrup Sø og Ganløse Eged. Fra den første mølledam i Mølleå-systemet cykler vi gennem skoven til Kobakkevej og Undinevej til Ganløse Egede. Ganløse Egede har en række seværdigheder som Myrestenen og Langåsen. Mere om Ganløse Egede kan findes på foreningens hjemmeside under tur 9. Vi vil holde drikkepause ved Buresø badested. Derefter cykler vi langs Bastrup Sø, hvor vi holder pause ved Ruinen. Vi slutter turen med at cykle langs Klevad Eng og tilbage til udgangspunktet.

Der vil blive sørget for medvind på de åbne strækninger!

Turen er ca. 14 km og varer 2½-3 timer. Der vil blive holdt pauser, så vi alle kan følges. Turen foregår på gode stier og meget lidt offentlig vej.

Mødested er i krydset Hestetangsvej – Nymøllevej – Kalkværksvej kl. 13:00.
Alle er velkomne. Deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Høslet i Småsøerne

Naturstyrelsen, skovfoged Jens Nielsen, inviterer dig hermed til Høslet på Blomsterengen i Småsøerne – Krogenlund Mose.

Småsøerne hedder også Krogenlund Mose. Den ligger mellem Bastrup Sø og Buresø og mellem Ganløse Eged og Krogenlund Skov. Dér ligger en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter, med mange sjældne og fredede arter. For eksempel kan man se orkidérne Majgøgeurt, Kødfarvet gøgeurt og Melet kodriver. Selve området er fredet og beskyttet.

Et af de store problemer med blomsterenge er, at de af sig selv gror til i kratskov, hvis de ikke bliver afgræsset eller slået. Samtidig skal afgræsningen og slåningen ske på en særlig måde, så det fremmer de sjældne blomster.

Det er Naturstyrelsen der ejer og plejer området. Vi slår det med le og slæber høet ud. Det vil vi også gøre fremover på samme tid af året. sammen med en god afgræsning af området, er lige det der skal til, for at blomsterengen kan blive endnu bedre med flere sjældne planter og insekter”.

I år er det onsdag d. 17. august. Frivillige hjælpere er meget velkomne til at deltage. Man må gerne tage sin egen le med, men ellers har vi skarpe leer til alle. Og undervisning i at bruge dem til nybegyndere. Det er fra kl 8-15. Man må gerne komme blot noget af tiden. Naturstyrelsen byder på en sandwich og en forfriskning midt på dagen, og da vil der blive fortalt om botanikken og naturplejen.

Senere i år skal vi udvide afgræsningsområdet mod nord og vest. Det er i medfør af LIFE projektet LIFE RIGKILDE. Det bliver næsten en 3 dobling af arealet. Det fortæller vi også om.

Tilmelding
Giv gerne en tilmelding senest mandag d. 15-8 (jsn@nst.dk), aht mad og drikke. Men ellers kan man også bare møde op