Lørdag 4/8 2018 kl 13.00 Farum Sø Rundt

Højsommerturen går denne gang rundt om Farum sø rundt om Farum Sø, som er den længste af turene. Vi følger Farum Søsti.

Guider bliver foreningens næstformand, Hans Hjordt Hansen, og formand for Furesø Arkæologigruppe, Niels Bødker Thomsen.

Turen starter på parkeringspladsen ved Farum Station kl. 13 og forventes at vare op til 4 timer. Der bliver en pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Lørdag 30/6 2018 kl. 13.00 – Jørlunde Kirke og Søris

Vi starter i Jørlunde kirke, hvor vi ser på Hvidernes kalkmalerier fra 1100-tallet, der er malet af den berømte Jørlunde-mester, som også har malet i flere af de omliggende kirker. Da det er sommer, og der skal være bryllup i kirken kl. 14 vil besøget vare 15-20 minutter og begynde rettidigt.

Vi fortsætter derefter til Søris, hvor vi dels vil se på det store økologiske landbrug, som bl.a. leverer til COOPS. Derefter vil vi gå rundt på Søris’ publikumsstier i istidsformationerne bagved.

Lørdag 5/5 2018 kl. 13.00 – Ganløse Ore, Maglemosen

Nu genskabes et meget stort vådområde i Ganløse Ore. Ganløse Ore er en stor skov, der ligger højt i landskabet lige vest for Farum. Området har været overdrev, men skoven er et par hundrede år gammel. Skoven er domineret af høje bøge, mange ege, ahorn og enkelte større områder med grantræer.
Midt inde i skoven ligger et område, som siden istiden har været en stor sø, senere en mose, men som for ca. 200 år siden blev drænet og plantet til med træer. Maglemoserne, hedder området, idet det består af 2 sammenhængende områder nemlig Lille Maglemose og Store Maglemose.

Skovfoged Jens Nielsen vil være vores guide på denne tur. Turen var 2½-3 time.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Onsdag 14/3 2018 kl. 19.30 Generalforsamling og foredrag

Ordinær generalforsamling efter vedtægterne på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse.

Før selve afholdelsen af generalforsamlingen vil skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen Østsjælland fortælle om det meget nye, der er sket i Naturparkens skove i de seneste år – herunder også fortælle om de forventede konsekvenser af det nye forslag til udpegning af Naturparkens østlige skove som urørt skov, som led i de nye love herom. Selve generalforsamlingen begynder ca. kl. 20.45 – 21.00.

 

192 deltog i nytårstur

Nytårsturen 7/1 2018 blev et tilløbsstykke på grund af det flotte vejr og præsentationen af den helt nye sti ved Ganløse. Vi glædede os over at se, at også en del politikere deltog, herunder borgmester Karsten Søndergaard, Egedal, borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø, og forhenværende borgmester Willy Eliasen, Egedal – en understregning af, at Naturparken er fælles for alle kommunerne og deres borgere. Nytårsturen, som denne gang var på 8 kilometer, skal først og fremmest være en rask tur uden for mange fortællepauser i årstidens ofte kolde vejr – men alligevel giver den nogle af vore største deltagerantal som her..

Lørdag 3/2 2018 kl. 13.00 – Kyndelmissetur

Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevads Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar.

Vandstæren er allerede kommet sidst i oktober, så chancerne for at se denne skønne lille fugl skulle være store.

Mølleåen er meget ren på strækningen fra Bastrup så til Farum sø, og der er på denne strækning ved Klevads eng, Kalkværksvej og ved Hestetangshuse, at vandstæren er en sikker vintergæst.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.
Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Beretning om jubilæet

Naturpark Mølleåens Venners reception i anledning af Naturparkens 75 jubilæum blev særdeles vellykket.

Kalkgården havde stillet sine historiske lokaler til rådighed. 130-140 mennesker kom forbi på de to timer. De fyldte de tre lokaler op til bristepunktet og snakken gik livligt. Lars Juel Sørensen og Alf Blume spillede til de fælles sange og der blev holdt taler.

Naturparkrådets formand, Peter Hansen, talte på de 4 kommuners vegne og roste græsrødderne. Uden deres indsats var Naturparken sandsynligvis aldrig blevet til noget. Borgmester Ole Bondo overrakte “en pose penge” fra Furesø Byråd til Naturpark Mølleåens Venner med tak for mange års godt arbejde. Også Egedals tidligere borgmester, Willy Eliasen, havde forladt Venstres landsmøde for at hilse på. Naturparkens Venners formand Troels Brandt takkede og erindrede om de mange, som i løbet af de 75 havde gjort en indsats for at bevare naturen og få Naturparken etableret. Pengene vil blive brugt på formidlingen af Naturparken, ligesom turguiden er et led i det formidlingsarbejde, som skal udføres i de kommende år.

75 års jubilæum – Turguide

Søndag den 8. oktober 2017 kl. 13-15 fejrer vi Naturpark Mølleåens 75 års jubilæum ved en reception på Kalkgården, Farumvej 137. Her vil bl.a. Naturparkrådets formand, Peter Hansen, tale. Selv om kun er knap et år siden, at Naturparkens formalisering og certificering kunne fejres, vil vi ikke undlade at markere 75-året for udpegningen Naturparken, som blev offentliggjort den 4. oktober 1942 i landets aviser.

Antallet af parkeringspladser på selve Kalkgården er begrænset og rabatten på Farumvej, som er nyslået, kan være våd i øjeblikket. Der er parkeringspladser i skoven ved Kalkværksvej nogle hundrede meter mod vest, hvor det ikke vil give problemer, selv om man parkerer på selve skovvejen.

Ved receptionen præsenterer Naturpark Mølleåens Venner sin nye turguide i lommeformat, som udleveres gratis til medlemmerne på receptionen som en jubilæumsgave.

”Turguide – Naturpark Mølleåen” er et led i Naturparkens fortsatte publikumsrettede tiltag, som beskriver 17 vandre- og cykelture, der dækker hele Naturparken. Det er en bogudgave af Naturparkens digitale guide sat op i et praktisk format, så den kan ligge i en jakkelomme, når man skal på tur i det interessante og smukke tunneldalslandskab. Den indeholder kort og beskrivelse af 118 lokaliteter med alternative stier og parkeringspladser. Naturparkens beliggenhed ved S-stationerne og dens mange stier i åbent land gør imidlertid bogen interessant for hele hovedstadens befolkning, som endda kan medbringe cyklen i S-toget.

Bogens pris er 99 kr og den kan bl.a. købes hos de lokale boghandlere omkring Naturparken: Se også link til bogens side.

Lørdag 28/10 2017 kl. 13.00 – Fortiden i Farum Lillevang

Vi går en tur i Farum Lillevang, som på det tidspunkt forhåbentlig endnu står i efterårsfarver. Troels Brandt fortæller med hovedvægt på historie og arkæologi – men også om landsbyernes kuperede overdrev gennem mange hundrede år, som senere blev et vigtigt råstofområde. Der fortælles om det store felt med bronzealdergrave, den forsvundne landsby, Bothelstorp, pottemagerovnene, som antageligt var Roskildebispens ”industriproduktion”, og digeresterne fra det gamle middelalderlandbrug før udskiftningen i 1700-tallet. Emnerne har tilknytning til udstillingen om Farum på Furesø Museers Mosegården i Værløse, hvor Troels Brandt har deltaget i udarbejdelsen. Udstillingen løber til udgangen af 2017.

Mødested: Parkeringspladsen på Regimentsvej 3-5, Farum – skråt overfor Rema 1000 bag skoven. Deltagelse 10 kr.

Søndag 7/1 2018 kl. 13.00 – Nytårstur – Nye stier Ganløse

 

Den årlige nytårstur, som er en rask vandretur efter højtiderne, har i de senere år gået til nye steder i og omkring Naturparken, som er værd at vise frem. Det er en søndag, og ikke lørdag, som der fejlagtigt står et enkelt sted.

I år gælder det stien ved Mørkhøjvej og den nyeste sti ved Broskov Bakke, som er omtalt i en særskilt artikel i bladet– en vandretur på 7,5 km.

Den gamle del af stierne (herunder Bastbjergstien) er ofte våde og mudrede i øjeblikket, så man bør anvende fodtøj, som egner sig hertil. I dårligt føre vil turen blive kortet af. Som udgangspunkt er det turguidens Tur 9, men Bastbjergstien er stadig oversvømmet, så vi går ad den parallelle Bastbjergvej. Sidste! Frosten gør det vanskeligt at forudsige, hvordan føret er kl. 13. Der meldes dog om godt føre i skovene i dag, men man bør under ingen omstændigheder have sko med glatte såler på.

Guider er Hans Hjordt Hansen og Steffen Erichsen

Mødested ved Ganløse Rytterskole, Østergade 1, Ganløse. Deltagelsen koster 10 kr.