Forårstur i Naturparken – Mandag 9/5 kl. 17

Det bliver en rigtig forårstur i det grønne, når Troels Brandt, FNV, og skovfoged Jens Nielsen, Naturstyrelsen, er guider ved en tur i Naturparken mandag 9/5 2016 kl. 17. Turen arrangeres af Naturparkens kommuner i anledning af den kommende ansøgning om mærkning af Naturparken. Som det ses nedenfor i billedet fra skoven i går, er den nyudsprungne bøgeskov nu helt lysegrøn. Der vil bl.a. blive fortalt om tunneldale, åse, hulveje og drift af skoven og naturområderne.

Udgangspunktet er parkeringspladsen ved Buresø Bad. Turen varer lidt over 2 timer, og man skal være godt gående, da en del af turen går ad mindre skovstier. Der bliver en kort pause lidt før halvvejen, hvor man kan nyde medbragt forplejning. Hvis vi bliver mange på grund af det gode vejr, vil turen blive kortet lidt af til 4,5 km, så vi ikke når hele Langåsen, men vi får rigeligt at se på.

Turen er indtegnet med gult på kortet over Tur 9 i vores turguide, og man kan følge med i guiden på smartphone under turen, hvor der bl.a. er reliefkort og gamle billeder til sammenligning.

 Ganløse Eged

Pleje af Bastrup ruin – Søndag 22/5 kl. 10

Bastruptårnet er foreningens vartegn, så FNV sørger hvert forår sammen med Naturstyrelsen for, at tårnets bund bliver tømt for nedfaldne sten og affald, ligesom tårnets frådsten bliver renset for ukrudt (bortset fra den fredede murrude), og træagtige vækster bliver skåret helt ned. Tårnets forfald fortsætter imidlertid, når ubetænksomme gæster stadig kaster affald fra sig, og uønskede vækster gror atter op. Vi vil fjerne uønskede vækster samt i øvrigt rydde op omkring ruinen.

Alle er velkomne, medbring gerne en grensaks

Farum sø rundt – Cykeltur – Søndag 3/7 kl. 13

Farum sø rundt (en cykeltur) – Søndag den 3. juli kl. 13.00.
Foreningen Naturparkens Venners højsommerture omkring Naturparkens tre store søer har vundet så stor popularitet, at vi nu arrangerer to ture om året. For at opnå afveksling forsøger vi os i år med en cykeltur rundt om Farum Sø, som er den længste af turene. Vi følger Farum Søsti på grus- og småstier uafhængigt af biltrafik.
Der vil blive standset op undervejs, hvor medlemmer af foreningens bestyrelse fortæller om naturen og kultursporene langs søen. Turleder er Troels Brandt.
Turen starter på parkeringspladsen ved Farum Station kl. 13 og forventes at vare ca. 3 timer. Der bliver en pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger.
Cykelturen vil foregår i adstadigt tempo. Hvis der er rigtige mange deltager vil vi køre i 2 hold.
Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Turen afholdes trods truende vejr.

Bastrup Sø rundt – Søndag 31/7 kl. 13-16

Den sene sommertur rundt om en af Naturparkens søer går denne gang rundt om Bastrup Sø. Vi skal bl.a. høre om vandskellets veje, Bastruptårnet, tunneldalene, Natura 2000 og Ring 5. Turen er på 6 kilometer og varer lidt over 2½ time. Da der kan være parkeringsproblemer ved Bastruptårnet, starter vi i år fra parkeringspladsen på østsiden af Ganløse Eged ved Lerbakkehus (Røde Rose), Lyngevej 97, 3660 Stenløse. Alle er velkomne. Entre 10 kroner.

Søndag 3/1 2016 kl. 13 – Søris / Jørlunde

Jørlunde Sø
Jørlunde Sø dækkede i sin tid det meste af dalen med dybeste del af søen neden for Jørlunde kirke. Vandet kom primært fra Sperrestrup Å, men under istiden kom der også i en periode trykvand ned fra gletsjerporten ved Stenesknold gennem dalen ved Rappendam, men det var helt klart et sideløb. Søen blev drænet og tørlagt i 1800-tallet.
Billeder fra ruten med kig til Jørlunde kirke
Vi mødes på parkeringspladsen ved Jørlunde Kirke, hvor vi begynder med et kig på kirkens spændende kalkmalerier. Turen varer 2-3 timer.
Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.
Føret kan være meget dårligt på den gamle søbund i øjeblikket – afhængigt af frostvejret – så man bør tage velegnet fodtøj på.

Joerlunde-Kirke

Joerlundeindre

Søndag 7/2 2016 kl. 13 – Kyndelmissetur

Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevads Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar.

Mølleådalen ved Hestetang indgår i tunneldal systemets vigtigste dalstrøg fra Øresundskysten ved Vedbæk over Furesø og Farum Sø via Mølleåen til Bastrup Sø og Buresø. Ved Hestetang splitter dalen op i to grene, hvoraf den bredeste fortsætter mod nordvest til Nymølle, hvor den slutter.

Selve Mølleåen fortsætter derimod vestover i en smal, skarptskåret tunneldal mod Klevads Eng. Den landskabelige kile mellem tunneldalens to grene bærer Hestetangshuse. Kilen er antagelig dels en ås, dels en erosionsrest af det omgivende morænelandskab.

På turen vil vi også prøve at udpege nogle Livstræer, som foreslået af Naturstyrelsen.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Søndag 12/7 2015 kl. 10.00 – Botaniktur ved Sperrestrup

I år laver Naturparken botaniktur sammen med Dansk Botanisk Forening. Udgangspunktet er Sperrestrup. Vi vandrer til en mose og et overdrev, hvor vi laver en registrering af alle arter i de to naturtyper og diskuterer naturkvalitet. Turen ledes af botaniker Aase Gøthgen og Anna Bodil Hald – og det skal nok blive spændende og en god mulighed for at lære nye plantearter af erfarne botanikere. Turen er på ca. 3 timer. Mødested: P-plads Sperrestrupvej 41, 3650 Ølstykke. Krak 103.

Skrevet af FNV d. 28. maj 2015

Søndag 26/7 2015 kl. 13.00 – Buresø Rundt

Denne søndag tager vi en lidt længere tur rundt om Buresø. Turen er ca. 8 kilometer og forventes at tage 3 timer. Turen er ikke egnet for barnevogne og dårligt gående, da vi skal passere to stejle trapper.

Mødested: P-plads ved Buresø-badet (Krak 104 A2) Bus 334, stå af ved Slagslunde Forsamlingshus og gå til parkeringspladsen (15 min). Der bliver pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Skrevet af FNV d. 28. maj 2015