Foreningens udgivelser

l_fnvbog1NATURPARKEN mellem Farum og Slangerup (1965) (1. udg. 1965, 2. udg. 1967. 308 sider ill. med løse kortbilag). Udgivet af arbejdsudvalget for Naturparken i Nordsjælland (FNV’s forløber). Redigeret af Carl Tscherning. • Naturparkens oldtidshistorie af cand.mag. Knud A. Larsen • Stednavne af professor, dr. phil. Kristian Hald • Streftog gennem middelalderens historie af dr.phil. Vilhelm la Cour • Landsbyernes og vandmøllernes historie af professor, dr.phil. Viggo Hansen • Skovenes historie af kgl. skovrider E. Laumann Jørgensen og kgl. skovrider Just Holten • Kulturgeografi af docent, dr.phil. Aage Aagesen • Skovene og skovbruget af kgl. skovrider Just Holten • Skovens vildt af kgl. skovrider Just Holten • Det åbne lands vegetation af amanuensis ved Botanisk museum, cand.mag. Bertel Hansen • Fuglelivet i Naturparken af mag.scient. Anders Holm Joensen • Insektlivet i skov og mark af overlærer Asger Fog • De ferske vandes hvirvelløse dyr af lektor, cand.mag. B. Damstedt • Naturfredninger i Mølleådalen af Statens konsulent i naturfredningssager, civiling. C. Blixencrone-Møller • Naturparkens opståen og udvilking af cigarsorterer Thorvald Vognsen Bogen kan ikke længere købes, men kan lånes på biblioteket (evt. med lidt held findes antikvarisk).

l_natud11Naturparken ved Farum Sø, Udflugtsvejledning I (1. udg. 1947, 2. udg. 1952, 4. udg. 1977. 27 sider ill.) Udsendt af arbejdsudvalget for Naturparken i Nordsjælland. Omhandler terrænet rundt om Farum Sø, Ryget, Sortemose, Gedevasen.

l_natud21Naturparken ved Farum Sø, Udflugtsvejledning II (1. udg. 1957. 24 sider ill.) Udsendt af arbejdsudvalget for Naturparken i Nordsjælland. Omhandler terrænet fra Kalkgården til Bastrup Tårn og sø.

Cykelkort for Naturparken og Naturlandet Udgivet af Naturparkens Venner og Naturparkens Kommuner i 1996.