Generalforsamlingen aflyst

Generalforsamlingen den 25. marts 2020 er aflyst. Dels har Rytterskolen meddelt, at lokalet er lukket på grund af Corona-risiko, og dels var vi også selv kommet til den konklusion, at lokalet indebærer for snævre forhold til denne situation.

Udsættelsen bliver på ubestemt tid, og vi kommer derved til at overskride vedtægternes frist, hvilket må siges at være force majeure.

Vi vil senere indkalde igen med vedtægternes sædvanlige indkaldelsesfrist.

Vi havde tænkt os at udgive Naturparkbogen 14 dage efter generalforsamlingen, hvor vi ville have præsenteret et prøvetryk. Medlemmerne kunne inden da forudbestille og -betale bogen mod en rabat på 50 kr. Dette løfte står vi naturligvis ved, men da vi under alle omstændigheder skal have bogen ud inden sommerferien, må vi sætte fristen for forudbetaling til 10.april 2020. Derefter kan den kun købes hos boghandlerne til normal udsalgspris 299 kr – medmindre boghandlerne giver rabat.