Naturparkens sider (ny fane):

Naturpark Mølleåens hjemmeside vises i et særskilt vindue (fane), som kan kaldes via efterfølgende 3 menupunkter. Man returnerer til FNV ved at slette den nye fane eller ved at gå tilbage til FNV’s fane:

Forside
Turguide/-oversigt
Naturparkkalender

FNV har overdraget dele af sin hjemmeside og tursystemet til Naturparken, som led i etableringen af Naturparken i kommunalt  regi. Den nye hjemmeside ajourføres af kommunerne i Naturpark Mølleåen, pt. med FNV som webmaster. FNV ajourfører fortsat selv uddybende sider om naturparken og dens historie i menuens næste hovedafsnit.