0 0

Græsningsprojekt ved Klevads Mose
Se video fra indvielsen af græsningsprojektet ved Klevads Mose

Kommende arrangementer:
Værløsemalerne – Lørdag 27. april kl. 13:00

Indlæg fra turene
Video fra Jættestueturen marts 2022
Video fra  nytårsturen til Jørlunde/Søris – lørdag 8. januar 2022
Profilkort over Ganløse Eged
Video fra turen til Langåsen lørdag den 30. oktober 2021

Indmeldelse i foreningen ‘ Naturpark Mølleåens Venner’
Meld dig ind i foreningen og få ad den vej indflydelse og løbende orientering om Naturparken, bl.a.  gennem vores blad. Årskontingentet er 90 kr. for enkeltpersoner og 125 kr. for ægtepar/samlevende. Kontingentet bruges primært til fremstilling og udsendelse af bladet, som udkommer 4 gange om året.
Du indmelder dig ved at sende en mail til kasserer Kaj Madsen (kasserer@npmv.dk) med oplysning om postadresse og navn –  eller 2 navne i tilfælde af samlevende.
Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto, reg. 5341, konto 0000251301

Mailliste
Medlemmer kan tilmelde sig vores mailliste, som primært benyttes til at udsende påmindelser om arrangementer og evt. ændring af disse. Maillisten bruges desuden til udsendelse af kvittering for kontingentbetaling.
Send en mail til kasserer Kaj Madsen (kasserer@npmv.dk).

Foreningens udgivelser.
Plakater, Turguide og ny bog om Naturparken
Foreningens udgivelser

Link til turguide på Naturpark Mølleåens hjemmeside
Turguide/-oversigt

Naturpark Mølleåen er et markant 50 km sammenhængende natur- og kulturlandskab i Øvre Mølleås tunneldalsnet, som er certificeret af Danske Naturparkers Nationalkommité. Naturparken styres af kommunerne Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund samt Naturstyrelsen Østsjælland. Den blev allerede i 1942 udpeget som Farum Naturpark, som følge af de landskabelige, geologiske, biologiske og historiske værdier, som siden sidst i 1800-tallet har tiltrukket et større københavnsk publikum.

Bastrup5

Klevad-Eng-24

Oremosen
Based on WordPress, Twenty Fifteen