0 0

Naturpark Mølleåens Venner – NPMV (tidl. Foreningen Naturparkens Venner / FNV ) har gennem mere end 50 år arbejdet med publikumsformidlingen i Naturpark Mølleåen (tidl. Farum Naturpark). Foreningen stiftedes i 1968 som fortsættelse af det faglige arbejdsudvalg, der sad i 25 år efter at have udpeget af Naturparken. Udvalget sluttede sit arbejde af med bogen “Naturparken mellem Farum og Slangerup”. NPMV’s formål blev at informere publikum om de store værdier og værne om dem og koordinere – på tværs af kommunegrænserne. Det vil fortsat efter certificeringen af Naturparken være foreningens formål at formidle værdierne ved guidning og udsendelse af bladet samt føre de nødvendige natursager. NPMV er i kommunernes naturparkplan anerkendt som en drivende kraft bag etableringen af den officielle naturpark, og har fået fast sæde i Naturparkrådet. Her repræsenterer foreningen den almindelige bruger, som på sine vandre- og cykelture ønsker at opleve både geologi, natur, historie og smukke landskaber. Oplysningerne om foreningen findes under menuafsnittet “Foreningen”.

Mindeord
En stærk personlighed i Naturpark Mølleåens tilblivelse måtte give op.

Plakater
De 4 plakater, der blev afsløret i Madpakkehuset den 22. juni 2021, kan ses nedenfor.

Plakaterne kan købes i to formater: A1 og A2.

A2 formatet koster kr. 150,- pr. stk. og kr. 500,- for 4.

A1 formatet koster kr. 200,- pr. stk. og kr. 650,- for 4.

Plakaterne kan udleveres hos

Lars Juel Sørensen, Barresøgård
Slangerupvej 29 3540 Lynge
Mobil 2278 2726
barresoe@gmail.com

eller

Hans Hjordt Hansen
Hestetangsvej 208 3520 Farum
tlf. 2293 8113
hans@smed-hjordt.dk

Tilmelding til mailliste
Medlemmer kan tilmelde sig vores mailliste, som primært vil blive benyttet til at udsende påmindelser 5-6 dage forinden om arrangementer og evt. ændring af disse.

Naturpark Mølleåen er et markant 50 km sammenhængende natur- og kulturlandskab i Øvre Mølleås tunneldalsnet, som er certificeret af Danske Naturparkers Nationalkommité. Naturparken styres af kommunerne Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund samt Naturstyrelsen Østsjælland. Den blev allerede i 1942 udpeget som Farum Naturpark, som følge af de landskabelige, geologiske, biologiske og historiske værdier, som siden sidst i 1800-tallet har tiltrukket et større københavnsk publikum.

NPMV’s beskrivelse og turguide samt Naturparkens turkalender ligger nu på Naturparkens egen hjemmeside (særskilt fane), men NPMV’s egne ture og visse andre emner uddybes i denne sides menuafsnit “NPMV om Naturparken”, herunder også mærkningen og Ring 5-sagen. Kategorierne fremkaldes med tryk på v under “Andre indlæg”.

Meld dig ind og få ad den vej indflydelse og løbende orientering om Naturparken. Ordinært årskontingent er 90 kr, der først og fremmest går til foreningens blad, som udsendes 4 gange om året.
Link til indmeldelse.Download NPMV-folder i pdf

Bastrup5
Klevad-Eng-24
Oremosen