Naturparkplanen til godkendelse

Høringen om naturparkplanen er slut i de 4 kommuner. Høringssvarene har stort set været positive med flere gode forslag – kun et par kan betegnes som negative. Svarene kan næppe ændre grundlaget.

Et par gik på navnet Naturpark Mølleåen som misvisende. Navnet er som nævnt i sidste nummer af vort blad besluttet politisk, og vi videregav tidligere nogle af de mange begrundelser for, at det er vanskeligt at kritisere navnet – herunder at Mølleåen udspringer i Naturparkens centrum. Mærkede naturparker som Naturpark Amager og Naturpark Vesterhavet dækker da også kun en brøkdel af det område, som har giver dem navn, og der ligger tre kommuner ved Furesøen udover Furesø Kommune. Navnet er langt mere mundret end det hidtidige. Vi benytter selv undertitlen “Øvre Mølleådals istidslandskab” i noget af vort eget materiale for at undgå misforståelser i starten.

Planen er skal for de politiske udvalg og byråd, så ansøgningen kan afleveres inden 30/9 til Danske Naturparker. Der foreslås samtidig nedsat et naturparkråd, som anbefalet af Danske Naturparker, bestående af 16-20 personer samt et sekretariat ledet af kommunerne. De fire kommuner, naturstyrelsen, museerne, de grønne råd, DN og FNV foreslås fast sæde i rådet, hvori der også skal deltage lodsejerrepræsentanter. Se i øvrigt de politiske dagsordener og referater.

Based on WordPress, Twenty Fifteen