Ansøgningen indsendt

Ansøgningen om mærkning af Naturpark Mølleåen med naturparkplan og budget er nu indsendt til Danmarks Naturparker.

Byrådene i Egedal og Furesø kommuner har godkendt Naturparkplanen med budget den 28/9 med stemmerne tilsammen 40:1 – kun Liberal Alliance i Egedal stemte imod med henvisning til økonomien. Da kun disse to kommuner har yderligere udgifter på projektet står Egedal og Furesø Kommuner som ansøgere med Allerød Kommune, Frederikssund Kommune, Naturstyrelsen Østsjælland, Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening som samarbejdspartnere.

Mærkningen indebærer, at Naturpark Mølleåen skal indarbejdes i kommuneplanerne til næste år.

Vi er således forhåbentlig godt på vej til et nyt kapitel i Naturparkens historie og kan glæde os over, at der er stor lokalpolitisk enighed herom.

Sidste! Også byrådet i Allerød har godkendt planlægningen enstemmigt, ligesom der var enighed i Teknikudvalget i Frederikssund, som kun har en mindre del af Naturparken og derfor ikke behøvede at tage den i byrådet. Derefter er Naturparken vedtaget med et overvældende flertal, idet kun 1 ud af 70 byrådsmedlemmer stemte imod.

Based on WordPress, Twenty Fifteen