Blomstertur til Småsøerne og Bastruptårnet – Lørdag d. 21. maj kl. 13:00

Kurt Borella viser rundt ved Bastruptårnet og Småsøerne, hvor hovedemnet vil være den rige flora i området – herunder nogle af Sjællands bedste blomsterenge ved Småsøerne, som senere på året slås med le af skovens folk og frivillige.
Vi håber at se mange orkideer, ikke mindst majgøgeurt, men ellers vil der sikkert være andre spændende blomster at se.
Vi skal også se Bastruptårnet, Bastrup Sø og vandskellet.

Mødestedet bliver parkeringspladsen i Ganløse Eged ved børnehaven Røde Rose, Lyngevej 97, Ganløse.
Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.
Let terræn. Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen. 

Kyndelmissetur – Lørdag 29. januar kl. 13:00.

Den 29. januar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevad Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar. 

Mølleåen er meget ren på strækningen fra Bastrup Sø til Farum Sø, og det er på denne strækning ved Klevad Eng, Kalkværksvej og Hestetangshuse, at vandstæren er en (næsten) sikker vintergæst.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.  

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen. 

Let terræn. Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Nytårstur til Jørlunde/Søris – lørdag 8. januar 2022 kl. 13:00

Vores første tur i 2022 starter ved Jørlunde kirke, hvor vi ser på kalkmalerier og hører om kirkens historie, derefter forsætter vi med en rundtur på stisystemet ved Søris.  

Jørlunde Sø dækkede i sin tid det meste af dalen med den dybeste del af søen neden for Jørlunde kirke. Vandet kom primært fra Sperrestrup Å, men under istiden kom der også i en periode trykvand ned fra gletsjerporten ved Stenesknold gennem dalen ved Rappendam, men det var helt klart et sideløb. Søen blev drænet og tørlagt i 1800-tallet.  

140. Jørlunde Kirke 


Den smukt beliggende Jørlunde Kirke, der i sin tid lå højt hævet over den nu drænede Jørlunde Sø, er opført i frådsten kort efter år 1100 af Skjalm Hvide eller hans slægt, som siden kom til at dominere hele Naturparkens område. Om der var en forbindelse med voldstedet Hagerup vides ikke. Der er spor mellem gulvets middelaldergrave af en brændt trækirke allerede fra 1000-tallet. Der kan have været tårn og herskabsgalleri i den oprindelige stenkirke, som i flere andre af Hvidernes kirker. Kirken er antageligt større end andre landsbykirker, fordi Jørlunde var herredsby i middelalderen. 
Kirken er berømt for sine kalkmalerier, som tilskrives det såkaldte Jørlunde-værksted, der arbejdede på Hvide-slægtens kirker, samtidig med at Finja-værkstedet malede for dem i bl.a. Fjenneslev Kirke. Se også FNV-artiklerne Hvideslægten i Naturparken og Jørlunde Kirke.   

Vi mødes på parkeringspladsen ved Jørlunde kirken. Der kan være begrænset parkeringsmuligheder. 

Vi vil gøre stop undervejs for at nyde det medbragte. Turen vil tage ca. 3 timer og er ca. 6 km. 

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne. 

Jættestuetur – Lørdag 12. marts kl. 13:00.

Som forsøg vil vi lave en tur i området vest for Naturparken, hvor vi vil besøge en række af de jættestuer og gravhøje, der findes her. Der vil være begrænset deltagelse til 16 personer, hvor vi vil køre i 4 biler. Dette skyldes de begrænsede parkeringsmuligheder, der er ved jættestuerne. 

Guide på turen vil være en af vore medlemmer Klaus Koed, som endvidere er medlem af Furesø Arkæologigruppe siden 2007, med særlig interesse for storstensgrave. 

Han har besøgt stort set alle jættestuer i Nordsjælland, Vestsjælland og Lolland-Falster-Møn. 

Turen starter på P-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen. 

Turens varighed: ca. 4 timer. Medbring gerne lygte. 

Deltagergebyr på kr. 25,- pr. person. Tilmelding til hans@smed-hjordt.dk. 

Køretur Farumvej-Nymøllevej-Slangerupvej-Roskildevej-Ølstykke til jættestuen Stuehøj. Herefter til Møllehøj via Frederikssundsvej. Parkering ved Stuehøj i siden af villavej, ved Møllehøj besværlig parkering ved smal grusvej. 

Stuehøj og Møllehøj er tvillingjættestuer i den forstand, at de er ens opbygget og ca. lige store. Kamrene måler ca. 7×2,5 meter og er 1,80 meter høje, gangen ca. 5 meter lang. Begge er restaureret i nyere tid og er forholdsvis lette at komme ind i, og de fleste kan stå oprejst i dem. En usædvanlig rumopdeling med 2 store sten findes dog i Stuehøj. 

Køretur Møllehøj-Svestrup-Roskildevej-Gulddyssevej (forbi langdyssen Gulddysse) til Gundsømagle. 

I selve Gundsømagle ligger Hovdysse, en langdysse med 2 kamre, begge med dæksten (her er P-plads og bord og bænke til evt. pause), og ved Gundsømagle Parkvej ligger Hødysse med 2 kamre, det ene med en dæksten nærmest på højkant og med ca. 25 skåltegn på oversiden. Parkering i vejsiden. 

Køretur fra Gundsømagle over Tågerup til Kirkerup. Alene langs dette stykke vej ligger 5 gravhøje og 2 dysser fuldt synligt ved vejen. 

Kirken i Kirkerup er en vejkirke. Kalkmalerierne er lavet af Jørlundemesteren. Her er det berømte maleri af Moses med horn (!) i en båd (eller ark) med hjul under (!). 

Fra Kirkerup køres til Gundsølille mod Ågerup.  Første villavej i Ågerup er Skovdalen. For enden af den kan der holde 4-5 biler i vejsiden. Man skal passere 2 stenter for at komme til dobbeltjættestuen ved Gundsølille. Her er kamrene mindre, og især er gangene lavere. Her skal altså kravles, og i den nordlige skal man ned at ligge. Men en dobbeltjættestue er altså en sensation på vore kanter!

Fra Ågerup køres mod Soderup, og til venstre mod Hvedstrup (i svinget passeres en høj med usædvanlig stejle sider: ”Bukketornehøj”) og videre til Hvedshøj, som er med i Oldtidsstier. Hvedshøj er en kolossal bronzealderhøj med en ret stejl opstigning, men til gengæld en fantastisk udsigt. I højen er bl.a. udgravet 2 trækister. 

Hjemtur over Hvedstrup-Herringløse-Østrup-Veksø og Ganløse.  

Tur til Langåsen, Ganløse Egede – lørdag 30. oktober kl. 13:00.

Turen starter på parkeringspladsen ved Buresø badested. Indkørsel i svinget ved Skovvej/ Klokkekildevej.
Turen er på ca. 6 km og forventes at vare ca. 3 timer.
Først ser vi Baronen og hører om Frank Jæger-ruten. Vandreturen går herefter ad Langåsen til Nellesø, hvor vi holder pause, og hvor man kan indtage medbragte forfriskninger. Efter pause går vi op til Myrestenen og herefter til Frank Jægers Enhjørningen.
Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Generalforsamling – Onsdag den 25. august 2021

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G

Onsdag den 25. august 2021 kl. 19:00 på Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge.

Bus Linie 310 R (Frederikssund-Farum Station)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg:
a. Bestyrelsesmedlemmer. Kurt Borella, Jørgen Bengtsson og Lone Lunding afgår efter tur, men alle er villige til genvalg.
b. Revisor.
c. Revisorsuppleant.
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Under forslag vil bestyrelsen fortælle om, hvorledes vi har tænkt at bruge en del af formuen.

Vild med vilje – eller hvad?
I forbindelse med generalforsamling i Naturpark Mølleåens Venner, vil der blive lejlighed til at høre et foredrag af idéhistoriker, forfatter og skribent m.m. Rune Engelbreth Larsen.
På mødet vil REL bl.a. give sit bud på, hvorledes vi kan realisere visionerne om mere og bedre natur i de nye Nationalparker. Alle er velkomne til foredraget, der varer ca. 1½ time.
Derefter afvikles den ordinære generalforsamling, som kun er for medlemmer af Naturpark Mølleåens Venner.

Bestyrelsen

Mindeord: En stærk personlighed i Naturpark Mølleåens tilblivelse måtte give op.

Troels Brandt, den mangeårige formand for foreningen Naturpark Mølleåens Venner, er død.

For ti år siden trådte Troels Brandt til som formand for foreningen, der dengang havde navnet Foreningen Naturparkens Venner (FNV). Det var som en midlertidig overgangsfigur for at fylde hullet efter afdøde Richard Pedersen.

Troels udfyldte absolut hullet og mere til. De 10 år Troels fik som formand har klart været den periode, hvor der er sket mest formidlingsmæssigt og teknisk i foreningen. Troels store energi og drivkraft når det gjaldt formidling om Naturparken og de mange emner, der kan fortælles om i Naturparkens 50 km2 store areal var enestående. En fuldt dedikeret person.

De mest markante resultater, der er opnået i de 10 år hvor Troels har været hovedansvarlig, nævnt i tidsmæssig orden, har været at få foreningens hjemmeside til at fungere med ruteangivelser, historiske hændelser, geologi, botanik og lokale historier, der bandt det hele sammen.

Derefter med afsæt i hjemmesiden, at udgive hele indholdet i et godt lommeformat til at have med på vandreturene. En succes med 3000 solgte bøger. Første udgave blev udgivet for at fejre foreningens første 50 år.

Naturpark Mølleåen blev en del af det landsdækkende program for at beskytte værdifulde områder. Det var Troels utrættelige politiske arbejde, der sikrede tilslutning fra borgmestrene i de 4 berørte kommuner til at lave en indstilling og efterfølgende få godkendt Naturpark Mølleåen.

For at fejre den nye status og 75 år siden de første fredninger i Naturpark, valgte Naturparkens Venner at udgive bogen Naturpark Mølleåen, geologi, natur og historie omkring Øvre Mølleå. Troels var naturligvis hovedredaktør og forfatter på det meget flotte værk.

Troels besad en utrolig historisk viden, som kan ses af hans mange historiske udgivelser. Dette kom naturligvis også til stor gavn for foreningens mange medlemmer på de vandreture i Naturparken, Troels var god til at formidle historien.

I forbindelse med Ring 5, leverede Troels overbevisende tal, der satte stort spørgsmål ved de officielle tal for en berettigelse at dette vejforløb.

Fredningssager eller tvister af mange arter, blev behandlet meget seriøst af Troels og har ført til mange beslutninger til Naturparkens fordel.

Troels vil være savnet som inspirator i bestyrelsen og vi sender mange tanker til hans hustru Ingrid.

Bestyrelsen Naturpark Mølleåen

Afsløring i Naturparken – tirsdag den 22. juni kl. 16:00

Mange gæster, der har besøgt Naturpark Mølleåen, har måske holdt pause ved Madpakkehuset ved Klevads Eng. Madpakkehuset ligger smukt, og der er borde og bænke, som den glade vandrer kan nyde sine medbragte klemmer ved.

Snart vil man også kunne nyde 4 store anskuelsestavler, der viser hvor mange ting, man kan være heldig at opleve i området, både hvad angår flora og fauna. Tavlerne er udført i oliemaling af kunstneren Asta Lund Havmøller.

Vi skal ikke afsløre mere her: For tirsdag den 22. juni klokken 16:00 vil Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen afsløre tavlerne.

Tavlerne er en gave til gæsterne i området fra Foreningen Naturpark Mølleåens Venner. Foreningens formål er , som det antydes af navnet, at oplyse og værne om det dejlige område, som udgør Naturpark Mølleåen. Naturparken strækker sig fra Fiskebæk i øst og Jørlunde Kirke i vest og omfatter altså Farum Sø, Bastrup Sø og Bure Sø.

Foreningen har udgivet en praktisk Naturguide i lommeformat og en større bog i såkaldt Coffee- table-format. Begge bøger vil kunne købes i forbindelse med afsløringen af tavlerne. I samme forbindelse byder foreningen på en forfriskning.

Madpakkehuset befinder sig i felt K2 i den gode gamle Kraks vejviser. Man kan kun gå eller cykle dertil. Bilen kan stilles på den store P-plads på Nymøllevej ca 300 meter fra Madpakkehuset. Er man frisk på en længere vandretur (godt 1 km)kan man parkere ved det gamle savværk på Farumvej og følge Nyvangsvej frem til Klevads Eng.

Based on WordPress, Twenty Fifteen