Bevilling fra Miljøministeriet – Kedelsø

Allerød kommune har fået en bevilling på 4,4 mill. kr af SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) til et projekt omkring Kedelsø/Græse Ådal. Det samlede projekt er på 7,4 mill. kr, hvor medfinansieringen på 3 mill kr. endnu ikke er kommenteret af Allerød Kommune.

Projektet omfatter bassiner til regnvandet, som kan ledes uden om renseanlægget i Græse Ådals øverste del, så man forebygger overløb her, hvorefter det gennemgår en naturlig rensning i naturområderne. Man ønsker ikke at genskabe søen, da man frygter forurening fra deponeret affald i nordskrænterne. Samtidig omfatter projektet naturgenopretning og et ændret vandløb omkring de kalkrige kær i den udtørrede Kedelsø, samt en sti i forlængelse af Kedelsøvej til Krogenlundvej, så der kommer bedre forbindelse mellem Lynge/Uggeløse og Naturparkens stisystem. Området har bl.a. en bestand af de efterhånden sjældne engblommer.

Hele projektet ligger i Naturparken, men kun selve Kedelsø-arealet er fredet, så der bliver i givet fald tale om en bedre udnyttelse og sikring af Naturparkens nordlige del i Græse Ådal.

Projektbeskrivelsen “Den levende Ådal” kan findes i vedhæftede pdf-beskrivelse

graese-aadal1

Øvre Græse Ådal fra den kommende sti set mod Øst

graese-aadal2

Den udtørrede Kedelsø

graese-aadal3

Den vestlige Kedelsø set fra “Udsigten” mod Mørdrupgård

 

Based on WordPress, Twenty Fifteen