Nytårsturen: Langåsen, Ganløse Egede – lørdag 7. januar 2023 kl. 13:00.

Turen starter på parkeringspladsen ved Buresø badested. Indkørsel i svinget ved Skovvej/ Klokkekildevej.
Turen er på ca. 6 km og forventes at vare ca. 3 timer.
Først ser vi Baronen og hører om Frank Jæger-ruten. Vandreturen går herefter ad Langåsen til Nellesø, hvor vi holder pause og kan indtage medbragte forfriskninger.

Efter pause går vi op til Myrestenen og herefter til Frank Jægers Enhjørningen.
Alle er velkomne. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Kyndelmissetur – Lørdag 4. februar 2023 kl. 13:00.

Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevad Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar.

Mølleåen er meget ren på strækningen fra Bastrup Sø til Farum Sø, og det er på denne strækning ved Klevad Eng, Kalkværksvej og Hestetangshuse, at vandstæren er en (næsten) sikker vintergæst.

Vandstæren er set flere steder fra november.
Se Henrik Manleys fine videooptagelse af vandstæren

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Let terræn. Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen. 

Jættestuetur – Lørdag 29. april 2023 kl. 13:00. Tilmelding kræves.

Vi gentager succesen fra sidste år med en tur i området vest for Naturparken, hvor vi vil besøge en række af de jættestuer og gravhøje, der findes her. Der vil være begrænset deltagelse til 16 personer, hvor vi vil køre i 4 biler. Dette skyldes de begrænsede parkeringsmuligheder, der er ved jættestuerne.

Se video og billeder fra turen i marts 2022

Guide på turen vil være en af vore medlemmer Klaus Koed, som endvidere er medlem af Furesø Arkæologigruppe siden 2007, med særlig interesse for storstensgrave.
Han har besøgt stort set alle jættestuer i Nordsjælland, Vestsjælland og Lolland-Falster-Møn.

Turen starter på P-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Turens varighed: ca. 4 timer. Medbring gerne lygte.
Deltagergebyr på kr. 25,- pr. person. Tilmelding til hans@smed-hjordt.dk.

Køretur Farumvej-Ganløse-Søsum-Stenløse-Ølstykke til jættestuen Stuehøj. Herefter til Møllehøj via Frederikssundsvej. Parkering ved Stuehøj i siden af villavej, ved Møllehøj lidt besværlig parkering ved smal grusvej.
Stuehøj og Møllehøj er tvillingjættestuer i den forstand, at de er ens opbygget og ca. lige store. Kamrene måler ca. 7×2,5 meter og er 1,80 meter høje, gangen ca. 5 meter lang. Begge er restaureret i nyere tid og er forholdsvis lette at komme ind i, og de fleste kan stå oprejst i dem. En usædvanlig rumopdeling med 2 store sten findes dog i Stuehøj.

Køretur Møllehøj-Svestrup-Roskildevej-Gulddyssevej (forbi langdyssen Gulddysse) til Gundsømagle.

I selve Gundsømagle ligger Hovdysse, en langdysse med 2 kamre, begge med dæksten (her er P-plads og bord og bænke til evt. pause), og ved Gundsømagle Parkvej ligger Hødysse med 2 kamre, det ene med en dæksten nærmest på højkant og med ca. 25 skåltegn på oversiden. Parkering i vejsiden.

Køretur fra Gundsømagle over Tågerup til Kirkerup. Alene langs dette stykke vej ligger 5 gravhøje og 2 dysser fuldt synligt ved vejen.

Kirken i Kirkerup er en vejkirke. Kalkmalerierne er lavet af Jørlundemesteren. Her er det berømte maleri af Moses med horn (!) i en båd (eller ark) med hjul under (!).

Fra Kirkerup køres til Gundsølille mod Ågerup.  Første villavej i Ågerup er Skovdalen.

For enden af den kan der holde 4-5 biler i vejsiden. Man skal passere 2 stenter for at komme til dobbeltjættestuen ved Gundsølille. Her er kamrene mindre, og især er gangene lavere. Her skal altså kravles, i den nordlige skal man ned at ligge. Men en dobbeltjættestue er altså en sensation på vore kanter!

Fra Ågerup køres mod Soderup, og til venstre mod Hvedstrup (i svinget passeres en høj med usædvanlig stejle sider: ”Bukketornehøj”) og videre til Hvedshøj, som er med i Oldtidsstier. Hvedshøj er en kolossal bronzealderhøj med en ret stejl opstigning, men til gengæld en fantastisk udsigt. I højen er bl.a. udgravet 2 trækister. Hjemtur over Hvedstrup-Herringløse-Østrup-Veksø og Ganløse.

Buresø rundt – Lørdag 17. september kl. 13:00

Denne søndag tager vi en lidt længere tur rundt om Buresø. Turen er ca. 8 kilometer og forventes at tage 3 timer. Turen er ikke egnet for barnevogne.
Mødested: P-plads ved Buresø-badet (Krak 104 A2). Bus 334, stå af ved Slagslunde Forsamlingshus og gå til parkeringspladsen (15 min).


Der bliver pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger.
Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Ganløse Ore, Maglemoserne ­– Lørdag 15. oktober kl. 13:00

Vi passerer det genskabte meget store vådområde i Ganløse Ore. Ganløse Ore er en stor skov, der ligger højt i landskabet lige vest for Farum. Skoven er gammel og har ligget på stedet gennem århundreder. Den er domineret af høje bøge, mange ege, ahorn og enkelte større områder med grantræer.
Midt inde i skoven ligger et område, som siden istiden har været en stor sø, senere en mose, men som for ca. 200 år siden blev drænet og plantet til med træer. Maglemoserne, hedder området, idet det består af 2 sammenhængende områder nemlig Lille Maglemose og Store Maglemose

Turen var ca. 4 timer.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Der bliver pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger.

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne. Alle er velkomne.

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00 på Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge.
Bus Linie 310 R (Frederikssund-Farum Station)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag
 5. Kontingentfastsættelse
 6. Valg
  1. Bestyrelsesmedlemmer Dan Rosbjerg, Hans Hjordt Hansen, Jørgen Lilja, Kaj Madsen og Lars Juel Sørensen afgår efter tur, men alle er villige til genvalg.
  2. Revisor.
  3. Revisorsuppleant.
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Under forslag vil bestyrelsen fortælle om, hvorledes vi har tænkt at bruge en del af formuen.

Før den ordinære generalforsamling vil der være et oplæg af Professor Carsten Rahbek:

Hvad kan vi forvente at vinde biodiversitetsmæssigt ved at udlægge større områder til natur

Oplægget kommer ind på biodiversitetens tilstand i Danmark, hvad udfordringerne er og hvordan vi møder dem. Oplægget bliver relateret til udlægning af ”Urørt skov” og etablering af naturnationalparkerne, herunder hvad man kunne gøre i dem for at sikre naturlige processer. Oplægget vil her berøre både ”Ecological restroration” (genopretning af naturlige økosystemer) og ”rewilding” (udsætning af store planteædende dyr).

Carsten Rahbek er professor i biodiversitet og leder af Center for Macroecology, Evolution and Climate (CMEC) og Center for Global Mountain Biodiversity på GLOBE Instituttet, Københavns Universitet. Se mere på https://macroecology.ku.dk/

Han forsker bl.a. i hvad der bestemmer liv på Jorden, er blandt de 1‰ mest citerede forskere i verden og har fagligt rådgivet skiftende danske regeringer, EU Præsidenter, EU-Kommissionen samt Verdensbanken og FN i spørgsmål om biodiversitet. Han sidder bla. i Biodiversitetsrådet og i regeringens forskerfølgegruppe for hhv. ”Urørt skov” og ”Naturnationalparkerne”.

På gensyn.
Bestyrelsen

Slangerup Ås – lørdag 23. april kl. 13:00

Turen vil ikke følge hele tur 15, men vi forsøger at komme fra Slangerup Ås til Uggeløse Skov.
Vi vil komme tæt på Borre voldsted.

Turen vil være på ca. 6 km. og vare omkring 3 timer afhængig af vejret.
Turen er ikke egnet for barnevogne.

Vi mødes på p-pladsen i Krogenlund ved starten af Mørdrupvej (se pil på kortet).
Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Blomstertur til Småsøerne og Bastruptårnet – Lørdag d. 21. maj kl. 13:00

Kurt Borella viser rundt ved Bastruptårnet og Småsøerne, hvor hovedemnet vil være den rige flora i området – herunder nogle af Sjællands bedste blomsterenge ved Småsøerne, som senere på året slås med le af skovens folk og frivillige.
Vi håber at se mange orkideer, ikke mindst majgøgeurt, men ellers vil der sikkert være andre spændende blomster at se.
Vi skal også se Bastruptårnet, Bastrup Sø og vandskellet.

Mødestedet bliver parkeringspladsen i Ganløse Eged ved børnehaven Røde Rose, Lyngevej 97, Ganløse.
Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.
Let terræn. Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen. 

Kyndelmissetur – Lørdag 29. januar kl. 13:00.

Den 29. januar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevad Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar. 

Mølleåen er meget ren på strækningen fra Bastrup Sø til Farum Sø, og det er på denne strækning ved Klevad Eng, Kalkværksvej og Hestetangshuse, at vandstæren er en (næsten) sikker vintergæst.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.  

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen. 

Let terræn. Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Nytårstur til Jørlunde/Søris – lørdag 8. januar 2022 kl. 13:00

Vores første tur i 2022 starter ved Jørlunde kirke, hvor vi ser på kalkmalerier og hører om kirkens historie, derefter forsætter vi med en rundtur på stisystemet ved Søris.  

Jørlunde Sø dækkede i sin tid det meste af dalen med den dybeste del af søen neden for Jørlunde kirke. Vandet kom primært fra Sperrestrup Å, men under istiden kom der også i en periode trykvand ned fra gletsjerporten ved Stenesknold gennem dalen ved Rappendam, men det var helt klart et sideløb. Søen blev drænet og tørlagt i 1800-tallet.  

140. Jørlunde Kirke 


Den smukt beliggende Jørlunde Kirke, der i sin tid lå højt hævet over den nu drænede Jørlunde Sø, er opført i frådsten kort efter år 1100 af Skjalm Hvide eller hans slægt, som siden kom til at dominere hele Naturparkens område. Om der var en forbindelse med voldstedet Hagerup vides ikke. Der er spor mellem gulvets middelaldergrave af en brændt trækirke allerede fra 1000-tallet. Der kan have været tårn og herskabsgalleri i den oprindelige stenkirke, som i flere andre af Hvidernes kirker. Kirken er antageligt større end andre landsbykirker, fordi Jørlunde var herredsby i middelalderen. 
Kirken er berømt for sine kalkmalerier, som tilskrives det såkaldte Jørlunde-værksted, der arbejdede på Hvide-slægtens kirker, samtidig med at Finja-værkstedet malede for dem i bl.a. Fjenneslev Kirke. Se også FNV-artiklerne Hvideslægten i Naturparken og Jørlunde Kirke.   

Vi mødes på parkeringspladsen ved Jørlunde kirken. Der kan være begrænset parkeringsmuligheder. 

Vi vil gøre stop undervejs for at nyde det medbragte. Turen vil tage ca. 3 timer og er ca. 6 km. 

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne. 

Based on WordPress, Twenty Fifteen