Søndag 9/10 2016 kl. 13 – Rundt om “Langesø”

Parkering på Krogenlundvej (den store parkeringsplads i Uggeløse Skov, som vi også brugte til nytårsvandringen. Se kortet nederst). Herefter tur til Birkemosen – hvor vi får lov at gå over broen – derfra til Slangerup Ås og over til Buresø og hen til Mørdrupgård, hvor vi skal se Kornby Mølle, som stenformaler gamle kornsorter til bagemel, som det såkaldte effektive/rationelle landbrug forlængst har dømt ude (nederst). Derefter går vi den anden vej tilbage op over Langesødalen med udsigt til Hvidernes gamle voldsted – se nedenfor!

Turen er på 7,0-7,5 kilometer. Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

langesoee-moerdrupgaard

kornby-moelle

6180_680
6180_680

Lørdag 5/11 2016 kl. 13 – Cykeltur Mølleådalen

Denne eftermiddag cykler vi igennem midten af Naturparken – Klevad Eng, Bastrup Sø og Ganløse Eged. Fra den første mølledam i Mølleå-systemet cykler vi gennem skoven til Kobakkevej og Undinevej til Ganløse Egede. Ganløse Egede har en række seværdigheder som Myrestenen og Langåsen. Mere om Ganløse Egede kan findes på foreningens hjemmeside under tur 9. Vi vil holde drikkepause ved Buresø badested. Derefter cykler vi langs Bastrup Sø, hvor vi holder pause ved Ruinen. Vi slutter turen med at cykle langs Klevad Eng og tilbage til udgangspunktet.

Der vil blive sørget for medvind på de åbne strækninger!

Turen er ca. 14 km og varer 2½-3 timer. Der vil blive holdt pauser, så vi alle kan følges. Turen foregår på gode stier og meget lidt offentlig vej.

Mødested er i krydset Hestetangsvej – Nymøllevej – Kalkværksvej kl. 13:00.
Alle er velkomne. Deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Høslet i Småsøerne

Naturstyrelsen, skovfoged Jens Nielsen, inviterer dig hermed til Høslet på Blomsterengen i Småsøerne – Krogenlund Mose.

Småsøerne hedder også Krogenlund Mose. Den ligger mellem Bastrup Sø og Buresø og mellem Ganløse Eged og Krogenlund Skov. Dér ligger en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter, med mange sjældne og fredede arter. For eksempel kan man se orkidérne Majgøgeurt, Kødfarvet gøgeurt og Melet kodriver. Selve området er fredet og beskyttet.

Et af de store problemer med blomsterenge er, at de af sig selv gror til i kratskov, hvis de ikke bliver afgræsset eller slået. Samtidig skal afgræsningen og slåningen ske på en særlig måde, så det fremmer de sjældne blomster.

Det er Naturstyrelsen der ejer og plejer området. Vi slår det med le og slæber høet ud. Det vil vi også gøre fremover på samme tid af året. sammen med en god afgræsning af området, er lige det der skal til, for at blomsterengen kan blive endnu bedre med flere sjældne planter og insekter”.

I år er det onsdag d. 17. august. Frivillige hjælpere er meget velkomne til at deltage. Man må gerne tage sin egen le med, men ellers har vi skarpe leer til alle. Og undervisning i at bruge dem til nybegyndere. Det er fra kl 8-15. Man må gerne komme blot noget af tiden. Naturstyrelsen byder på en sandwich og en forfriskning midt på dagen, og da vil der blive fortalt om botanikken og naturplejen.

Senere i år skal vi udvide afgræsningsområdet mod nord og vest. Det er i medfør af LIFE projektet LIFE RIGKILDE. Det bliver næsten en 3 dobling af arealet. Det fortæller vi også om.

Tilmelding
Giv gerne en tilmelding senest mandag d. 15-8 (jsn@nst.dk), aht mad og drikke. Men ellers kan man også bare møde op

Forårstur i Naturparken – Mandag 9/5 kl. 17

Det bliver en rigtig forårstur i det grønne, når Troels Brandt, FNV, og skovfoged Jens Nielsen, Naturstyrelsen, er guider ved en tur i Naturparken mandag 9/5 2016 kl. 17. Turen arrangeres af Naturparkens kommuner i anledning af den kommende ansøgning om mærkning af Naturparken. Som det ses nedenfor i billedet fra skoven i går, er den nyudsprungne bøgeskov nu helt lysegrøn. Der vil bl.a. blive fortalt om tunneldale, åse, hulveje og drift af skoven og naturområderne.

Udgangspunktet er parkeringspladsen ved Buresø Bad. Turen varer lidt over 2 timer, og man skal være godt gående, da en del af turen går ad mindre skovstier. Der bliver en kort pause lidt før halvvejen, hvor man kan nyde medbragt forplejning. Hvis vi bliver mange på grund af det gode vejr, vil turen blive kortet lidt af til 4,5 km, så vi ikke når hele Langåsen, men vi får rigeligt at se på.

Turen er indtegnet med gult på kortet over Tur 9 i vores turguide, og man kan følge med i guiden på smartphone under turen, hvor der bl.a. er reliefkort og gamle billeder til sammenligning.

 Ganløse Eged

Pleje af Bastrup ruin – Søndag 22/5 kl. 10

Bastruptårnet er foreningens vartegn, så FNV sørger hvert forår sammen med Naturstyrelsen for, at tårnets bund bliver tømt for nedfaldne sten og affald, ligesom tårnets frådsten bliver renset for ukrudt (bortset fra den fredede murrude), og træagtige vækster bliver skåret helt ned. Tårnets forfald fortsætter imidlertid, når ubetænksomme gæster stadig kaster affald fra sig, og uønskede vækster gror atter op. Vi vil fjerne uønskede vækster samt i øvrigt rydde op omkring ruinen.

Alle er velkomne, medbring gerne en grensaks

Farum sø rundt – Cykeltur – Søndag 3/7 kl. 13

Farum sø rundt (en cykeltur) – Søndag den 3. juli kl. 13.00.
Foreningen Naturparkens Venners højsommerture omkring Naturparkens tre store søer har vundet så stor popularitet, at vi nu arrangerer to ture om året. For at opnå afveksling forsøger vi os i år med en cykeltur rundt om Farum Sø, som er den længste af turene. Vi følger Farum Søsti på grus- og småstier uafhængigt af biltrafik.
Der vil blive standset op undervejs, hvor medlemmer af foreningens bestyrelse fortæller om naturen og kultursporene langs søen. Turleder er Troels Brandt.
Turen starter på parkeringspladsen ved Farum Station kl. 13 og forventes at vare ca. 3 timer. Der bliver en pause undervejs, hvor man kan indtage medbragte forfriskninger.
Cykelturen vil foregår i adstadigt tempo. Hvis der er rigtige mange deltager vil vi køre i 2 hold.
Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Turen afholdes trods truende vejr.

Bastrup Sø rundt – Søndag 31/7 kl. 13-16

Den sene sommertur rundt om en af Naturparkens søer går denne gang rundt om Bastrup Sø. Vi skal bl.a. høre om vandskellets veje, Bastruptårnet, tunneldalene, Natura 2000 og Ring 5. Turen er på 6 kilometer og varer lidt over 2½ time. Da der kan være parkeringsproblemer ved Bastruptårnet, starter vi i år fra parkeringspladsen på østsiden af Ganløse Eged ved Lerbakkehus (Røde Rose), Lyngevej 97, 3660 Stenløse. Alle er velkomne. Entre 10 kroner.

Based on WordPress, Twenty Fifteen