Foreningens blad

NPMV-Orientering er NPMV’s medlemsblad.

Bladet udkommer 4 gange årligt (i marts, juni, september og december) og udsendes til samtlige medlemmer af NPMV. Der udsendes også til biblioteker, visse offentlige myndigheder i foreningens interesseområde samt til en række nyhedsmedier.

Indlæg til NPMV-Orientering modtages gerne fra medlemmer og andre, som måtte ønske det. Indlæg bringes gerne under mærke, men navn og adresse skal kendes af redaktionen. Adresse til NPMV-Orientering findes på siden med oplysninger om adresse.

Faste deadlines er: 15. februar til marts-udgaven, 15. maj til juni-udgaven, 15. august til september-udgaven og 15. november til december-udgaven.

Based on WordPress, Twenty Fifteen