Generalforsamling – Onsdag den 25. august 2021

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G

Onsdag den 25. august 2021 kl. 19:00 på Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge.

Bus Linie 310 R (Frederikssund-Farum Station)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg:
a. Bestyrelsesmedlemmer. Kurt Borella, Jørgen Bengtsson og Lone Lunding afgår efter tur, men alle er villige til genvalg.
b. Revisor.
c. Revisorsuppleant.
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Under forslag vil bestyrelsen fortælle om, hvorledes vi har tænkt at bruge en del af formuen.

Vild med vilje – eller hvad?
I forbindelse med generalforsamling i Naturpark Mølleåens Venner, vil der blive lejlighed til at høre et foredrag af idéhistoriker, forfatter og skribent m.m. Rune Engelbreth Larsen.
På mødet vil REL bl.a. give sit bud på, hvorledes vi kan realisere visionerne om mere og bedre natur i de nye Nationalparker. Alle er velkomne til foredraget, der varer ca. 1½ time.
Derefter afvikles den ordinære generalforsamling, som kun er for medlemmer af Naturpark Mølleåens Venner.

Bestyrelsen

Based on WordPress, Twenty Fifteen