Høslet i Småsøerne

Naturstyrelsen, skovfoged Jens Nielsen, inviterer dig hermed til Høslet på Blomsterengen i Småsøerne – Krogenlund Mose.

Småsøerne hedder også Krogenlund Mose. Den ligger mellem Bastrup Sø og Buresø og mellem Ganløse Eged og Krogenlund Skov. Dér ligger en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter, med mange sjældne og fredede arter. For eksempel kan man se orkidérne Majgøgeurt, Kødfarvet gøgeurt og Melet kodriver. Selve området er fredet og beskyttet.

Et af de store problemer med blomsterenge er, at de af sig selv gror til i kratskov, hvis de ikke bliver afgræsset eller slået. Samtidig skal afgræsningen og slåningen ske på en særlig måde, så det fremmer de sjældne blomster.

Det er Naturstyrelsen der ejer og plejer området. Vi slår det med le og slæber høet ud. Det vil vi også gøre fremover på samme tid af året. sammen med en god afgræsning af området, er lige det der skal til, for at blomsterengen kan blive endnu bedre med flere sjældne planter og insekter”.

I år er det onsdag d. 17. august. Frivillige hjælpere er meget velkomne til at deltage. Man må gerne tage sin egen le med, men ellers har vi skarpe leer til alle. Og undervisning i at bruge dem til nybegyndere. Det er fra kl 8-15. Man må gerne komme blot noget af tiden. Naturstyrelsen byder på en sandwich og en forfriskning midt på dagen, og da vil der blive fortalt om botanikken og naturplejen.

Senere i år skal vi udvide afgræsningsområdet mod nord og vest. Det er i medfør af LIFE projektet LIFE RIGKILDE. Det bliver næsten en 3 dobling af arealet. Det fortæller vi også om.

Tilmelding
Giv gerne en tilmelding senest mandag d. 15-8 (jsn@nst.dk), aht mad og drikke. Men ellers kan man også bare møde op

Based on WordPress, Twenty Fifteen