Lørdag 5/5 2018 kl. 13.00 – Ganløse Ore, Maglemosen

Nu genskabes et meget stort vådområde i Ganløse Ore. Ganløse Ore er en stor skov, der ligger højt i landskabet lige vest for Farum. Området har været overdrev, men skoven er et par hundrede år gammel. Skoven er domineret af høje bøge, mange ege, ahorn og enkelte større områder med grantræer.
Midt inde i skoven ligger et område, som siden istiden har været en stor sø, senere en mose, men som for ca. 200 år siden blev drænet og plantet til med træer. Maglemoserne, hedder området, idet det består af 2 sammenhængende områder nemlig Lille Maglemose og Store Maglemose.

Skovfoged Jens Nielsen vil være vores guide på denne tur. Turen var 2½-3 time.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Alle er velkomne. Deltagergebyr på kr. 10,- pr. voksen.

Based on WordPress, Twenty Fifteen