Naturparkplanen i høring

17. juni 2016 blev naturparkplanen for “Naturpark Mølleåen” sat i høring på hjemmesiderne for de 4 kommuner, Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund. Der er frist til 12. august til at komme med bemærkninger, hvorefter planen skal vedtages politisk inden ansøgningsfristen 30. september 2016 for mærkning hos Danske Naturparker.

Allerede 19. april 2016 var Naturparkens 140 største lodsejere inviteret til orientering herom på Egedal Rådhus, og 4. maj var Naturparken omtalt i en helsidesartikel på Frederiksborg Amtasavis’ side 2 og i lignende artikler i de lokale blade. Et hovedbudskab var, at området har være behandlet som naturpark i 74 år og at mærkningen ikke må betyde ændringer i lodsejernes juridiske rettigheder. Der var derfor mange roser og næsten ingen indvendinger.

Nu udkommer altså selve naturparkplanen, som er bygget op efter samme læst som flere af de øvrige naturparker under Danske Naturparker – med den forskel, at Naturpark Mølleå stort set allerede er etableret i praksis.

FNV’s Turguide danner ifølge planen foreløbigt grundstammen i Naturparkens formidlingssystem, men udvides antageligt med QR-koder på de vigtigste seværdigheder af FNV og Oldtidsstifonden. Ellers bliver formidlingen over for voksne som hidtil varetaget af foreningerne. Over for børnene – eller snarere lærere og pædagoger – skal der som tidligere nævnt ansættes en naturvejleder.

Aktivitetsplanen består i øvrigt af de fysiske planer, der hidtil har været gældende for områderne. Som nyt kommer primært arbejde for turisme og branding.

Planen kan læses i denne pdf-version, men kan ellers hentes på kommunernes hjemmesider.

Based on WordPress, Twenty Fifteen