Naturparkrådets historiske startskud

Torsdag den 20. april 2017 mødtes det nye naturparkråd for Naturpark Mølleåen første gang. Det skete 75 år efter Naturparkens udpegning, hvor området var blevet præsenteret for en delegation af presse og honoratiores 26/10 1942. Et særtog standsede midt på Slangerupbanen ved Baunesletten ved Værløse. De mange gæster steg af og gik gennem Ryetskov og langs Sortemosen til Kalkgården, hvor man holdt frokost. Derefter gik turen tilbage til Farum Station langs Farum Sø som i Ahlgreen-Ussings gamle turistfører fra 1865.

Kalkgården blev i sin tid flyttet fra den gamle vandmølle og kalkværksgård ved Mølleåen op på dalskrænten af Peter Wethje, som ses foran døren på billedet fra 1910. Her drev Lisbeth Jacobsen familiens berømte traktørsted fra 1927. Hun døde i 2007. Det blev besøgt af mange københavnske turister og kunstnere – og også folkene bag Naturparken, herunder Thorvald Stauning og Thorvald Vognsen. Her blev også Foreningen Naturparkens Venner stiftet for 49 år siden. I dag driver et familiemedlem selskabslokaler på gården.

Det blev derfor en historisk begivenhed, da det nye naturparkråd i den nyligt certificerede naturpark mødtes her første gang. Nedenfor er hele naturparkrådet og den nye naturvejleder fotograferet foran skiltet som så mange andre siden Peter Wethje og hans hustru.

Rådet ledes af en politiker fra hver af de 4 kommuner, som sammen med medlemmer af forvaltningen skal hente impulser fra de foreninger og lodsejerrepræsentanter, som udgør rådet – svarende til de grønne råd og skovbrugerrådet.

Based on WordPress, Twenty Fifteen