Nedlæggelsen af Transportkorridoren udsat

Transportkorridoren har efterhånden været tinglyst i Naturparken i 45 år, selv om den 50 år gamle anlægslov om B5 blev ophævet i 1998. I 2014 rejste Nej til Ring 5 og rutens borgmestre krav om, at transportkorridoren blev aflyst, hvilket blev rejst som et beslutningsforslag i Folketinget. I den anledning fremkom Vejdirektoratet i juni 2016 med en rapport, som kun kan påvise et behov fra Køge til Tåstrup- og Frederikssundsmotorvejene som en aflastning af Køge Bugt Motorvejen – jævnfør tidligere indlæg. Tillige fremhævede man problemer med naturområder som Møllådalen mv og regnede også på alternativer vest om Naturparken, som man blev bedt om af politikerne (men “ejendommeligt” nok ikke den enkle og skånsomme forbedring af A6). Transportudvalget valgte at udsætte afgørelsen om en hel eller delvis ophævelse til senere, og der fremkom derfor en kort udtalelse om et behov med henvisning til ministeriets gamle, ubrugelige model, da man ellers ville invitere til øjeblikkelig effektuering af det sagsanlæg fra lodsejerne, som man læner sig op ad.

Senere tilføjelser:

23/11 2016 afholdtes der et møde på Christiansborg af lobbyisterne i HH-gruppen, som ikke tilførte andet end Helsingborgs sædvanlige drøm om at skaffe sine arbejdsløse arbejdspladser i Nordsjælland (9 ud af 10 pendlere over Sundet er svenskere – Berlingske 30/9 2016) og trække noget af aktiviteten væk fra det vækstcenter København-Malmø, som resten af samfundet ser en fordel i. Helsingør på den danske side drømmer mere om at åbne en ny eksklusiv havnefront i Helsingør. Lobbyisterne turde ikke mere tale om Ring 5, men søger en løsning, hvor broen/tunnelen betaler sig selv ved bropenge, mens man fortier følgeproblemerne, som lægges over på Nordsjællands befolkning.

9/12 2016 fik kommunerne så meddelelsen om, at en enig Danske Naturparkers Nationalkommité havde certificeret Naturpark Mølleåen, som det fremgår andre steder på denne hjemmeside. Naturparken skal naturligvis planlægningsmæssigt respektere en transportkorridor fastlagt i landsplanlægningen, men Transportministeriet vil ikke kunne få udarbejdet VVM-analyser, som kan forsvare at føre en motorvej gennem Naturpark Mølleåen, medmindre analytikeren er useriøs og har økonomisk interesse i sit arbejde for Transportministeriet – grundlaget og gruppen bag udpegningen er simpelthen for stærk og seriøs.

Based on WordPress, Twenty Fifteen