Nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har benyttet sig af sin vedtægtsmæssige ret til at supplere bestyrelsen i løbet af året – et valg som skal bekræftes på næste generalforsamling.

Nyt bestyrelsesmedlem er Kurt Borella, som bor i Allerød Kommune, og som indtil sin pension i foråret har arbejdet som Allerød Kommunes ansvarlige for naturplejen i bl.a. Naturparkens nordlige del, herunder Klevad Eng. Kurt Borella indtræder i turudvalget og er i øvrigt repræsentant i skovbrugerrådet for DN.

Based on WordPress, Twenty Fifteen