Nyt navn og jubilæumsprojekter

På generalforsamlingen blev det enstemmigt vedtaget at ændre vedtægternes §1 med foreningens navn til “Naturpark Mølleåens Venner”. Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede, skal afstemningen formelt gentages på en generalforsamling, hvor der kun kræves flertal blandt de tilstedeværende. Indkaldelse vil blive sendt ud med næste blad. Da vedtægtsændringen var varslet, og da der slet ikke var indsigelser, regnes det som en ren formalitet, hvorfor vi antageligt vil begynde at benytte navnet allerede nu. Ny webadresse vil antageligt inden påske blive www.npmv.dk, men den gamle webadresse www.fnv.dk vil også stadig kunne benyttes fremover.

Det blev ligeledes vedtaget på generalforsamlingen, at bestyrelsen kan bruge op til 90% af foreningens formue på jubilæumsprojekter, da Naturparken fylder 75 år 3/10 2017 og foreningen fylder 50 år 8/11 2018. Det meste vil blive brugt på to bogprojekter om Naturparken –
et mere populært resumé af foreningens “bibel” og en lommeguide.

Based on WordPress, Twenty Fifteen