Nytårstur Ryet – lørdag 6. januar 2024 klokken 13:00

Nytårsturen vil foregå omkring Præsteskoven og Ryget. Vi følger rute 3 i Turguiden.Vi vil passere redeområdet for havørnen og videre ud til fugletårnet, hvor vi ud over fuglelivet vil for et kig til Claus Nars Holm. Her i Præsteskoven passerer oldtidsvejstrøget fra Ryethøj ned mod vestenden af søen, hvor Sortemosen begynder. Øverst markeres det af en stor langdysse med to gravkamre, hvoraf det ene er nogenlunde bevaret. Langdyssen ligger, hvor det nord/sydgående vejstrøg krydsede en gammel vej fra Kollekolle mod Vassingerød og Jørlunde. Fra langdyssen ned til Sortemosen går tolv dybe hulveje, der næsten rammer samme punkt neden for en ødelagt runddysse.

Vi fortsætter op gennem et pas, der er opstået som en gletsjerport, da vandet blev presset op igennem fra Sækken, jævnfør den generelle omtale ovenfor. Mod vest ses aflejringerne i terrasseform.

Mødestedet er på Værløse Golfklubs parkeringsplads. Turen er på ca. 7 km.

Mødetidspunkt kl. 13:00. Alle er velkomne.

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne.

Based on WordPress, Twenty Fifteen