Nytårstur til Jørlunde/Søris – lørdag 8. januar 2022 kl. 13:00

Vores første tur i 2022 starter ved Jørlunde kirke, hvor vi ser på kalkmalerier og hører om kirkens historie, derefter forsætter vi med en rundtur på stisystemet ved Søris.  

Jørlunde Sø dækkede i sin tid det meste af dalen med den dybeste del af søen neden for Jørlunde kirke. Vandet kom primært fra Sperrestrup Å, men under istiden kom der også i en periode trykvand ned fra gletsjerporten ved Stenesknold gennem dalen ved Rappendam, men det var helt klart et sideløb. Søen blev drænet og tørlagt i 1800-tallet.  

140. Jørlunde Kirke 


Den smukt beliggende Jørlunde Kirke, der i sin tid lå højt hævet over den nu drænede Jørlunde Sø, er opført i frådsten kort efter år 1100 af Skjalm Hvide eller hans slægt, som siden kom til at dominere hele Naturparkens område. Om der var en forbindelse med voldstedet Hagerup vides ikke. Der er spor mellem gulvets middelaldergrave af en brændt trækirke allerede fra 1000-tallet. Der kan have været tårn og herskabsgalleri i den oprindelige stenkirke, som i flere andre af Hvidernes kirker. Kirken er antageligt større end andre landsbykirker, fordi Jørlunde var herredsby i middelalderen. 
Kirken er berømt for sine kalkmalerier, som tilskrives det såkaldte Jørlunde-værksted, der arbejdede på Hvide-slægtens kirker, samtidig med at Finja-værkstedet malede for dem i bl.a. Fjenneslev Kirke. Se også FNV-artiklerne Hvideslægten i Naturparken og Jørlunde Kirke.   

Vi mødes på parkeringspladsen ved Jørlunde kirken. Der kan være begrænset parkeringsmuligheder. 

Vi vil gøre stop undervejs for at nyde det medbragte. Turen vil tage ca. 3 timer og er ca. 6 km. 

Der er et symbolsk deltagergebyr på 10 kr. for voksne. 

Based on WordPress, Twenty Fifteen