Om Naturparken

Bastruptårnet
Bastrup Sø og tårnruinen, som er Danmarks ældste verdslige stenbygning (ca. 1130)Bastruptårnet

Naturparken er et sammenhængende område på 50 km2 af natur og kulturlandskab tæt på storbyens S-tog. Her kan hovedstadsregionens beboere få indtryk af det landskab og den natur, som har dannet grundlag for dannelsen af vort land og samfund – et område uden større forstyrrende anlæg, hvor man stadig kan opleve naturens stilhed, mangfoldighed og uberørthed. Det er nationalt geologisk interesseområde på grund af det særegne landskab af dybe tunneldale, bratte skrænter, morænesletter og randmoræner fra istiden.

Motionsløbet “Farum Sø Rundt” ved Gedevasebro
Motionsløbet “Farum Sø Rundt” ved Gedevasebro

Den varierede geologi skaber en usædvanligt stor biologisk varians. Sammen med den tidlige fredning har det skabt og bevaret et biologisk miljø, så hele aksen langs Mølleådalen kunne udpeges til EU Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde i 1998 – herunder for 16 naturtyper. De fredede arealer har udgjort et relativt ubeboet grænseområde med mange søer, åer og moser, hvor flere ældre landsbymiljøer med middelalderkirker, gamle huse og spor af fortidens samfundsstruktur blev bevaret. Især skovene rummer mange synlige oldtidsminder, og i tilgift ligger landets ældste borgruin, Bastrup-tårnet, hævet over søen midt i det idylliske landskab som Naturparkens vartegn.

Beliggenheden og det omfattende stinet gør Naturparken til et vigtigt rekreativt område for gående, cyklister, motionister og ryttere – og mere end 35 spejderhytter, feriekolonier og skovbørnehaver.
Beliggenheden og det omfattende stinet gør Naturparken til et vigtigt rekreativt område for gående, cyklister, motionister og ryttere – og mere end 35 spejderhytter, feriekolonier og skovbørnehaver.

Området harmonerer perfekt med stifternes vision om at give hovedstadens befolkningen mulighed for anskuelsesundervisning i dannelsen af vort land – isens og vandets bearbejdning af landskabet, naturen og kulturen. Naturparkens enestående styrke er, at den viser spor af samspillet mellem menneske og natur fra istidens landskabsdannelse frem til industrialiseringen – samtidigt med at der bevares en lang række naturarter, der havde svært ved at klare sig i industrisamfundet. En del af formidlingsarbejdet heraf påbegyndtes allerede for over 100 år siden og udføres bl.a. af en række foreninger, herunder Foreningen Naturparkens Venner.

I de underliggende menupunkter kan man læse om Naturparkens historie, geologi, natur, kulturminder og turmuligheder, ligesom man kan få indtryk af det smukke landskab af en række fotos.

 

 

Based on WordPress, Twenty Fifteen