Onsdag 14/3 2018 kl. 19.30 Generalforsamling og foredrag

Ordinær generalforsamling efter vedtægterne på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse.

Før selve afholdelsen af generalforsamlingen vil skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen Østsjælland fortælle om det meget nye, der er sket i Naturparkens skove i de seneste år – herunder også fortælle om de forventede konsekvenser af det nye forslag til udpegning af Naturparkens østlige skove som urørt skov, som led i de nye love herom. Selve generalforsamlingen begynder ca. kl. 20.45 – 21.00.

 

Based on WordPress, Twenty Fifteen