Ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00 på Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge.
Bus Linie 310 R (Frederikssund-Farum Station)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag
 5. Kontingentfastsættelse
 6. Valg
  1. Bestyrelsesmedlemmer Dan Rosbjerg, Hans Hjordt Hansen, Jørgen Lilja, Kaj Madsen og Lars Juel Sørensen afgår efter tur, men alle er villige til genvalg.
  2. Revisor.
  3. Revisorsuppleant.
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Under forslag vil bestyrelsen fortælle om, hvorledes vi har tænkt at bruge en del af formuen.

Før den ordinære generalforsamling vil der være et oplæg af Professor Carsten Rahbek:

Hvad kan vi forvente at vinde biodiversitetsmæssigt ved at udlægge større områder til natur

Oplægget kommer ind på biodiversitetens tilstand i Danmark, hvad udfordringerne er og hvordan vi møder dem. Oplægget bliver relateret til udlægning af ”Urørt skov” og etablering af naturnationalparkerne, herunder hvad man kunne gøre i dem for at sikre naturlige processer. Oplægget vil her berøre både ”Ecological restroration” (genopretning af naturlige økosystemer) og ”rewilding” (udsætning af store planteædende dyr).

Carsten Rahbek er professor i biodiversitet og leder af Center for Macroecology, Evolution and Climate (CMEC) og Center for Global Mountain Biodiversity på GLOBE Instituttet, Københavns Universitet. Se mere på https://macroecology.ku.dk/

Han forsker bl.a. i hvad der bestemmer liv på Jorden, er blandt de 1‰ mest citerede forskere i verden og har fagligt rådgivet skiftende danske regeringer, EU Præsidenter, EU-Kommissionen samt Verdensbanken og FN i spørgsmål om biodiversitet. Han sidder bla. i Biodiversitetsrådet og i regeringens forskerfølgegruppe for hhv. ”Urørt skov” og ”Naturnationalparkerne”.

På gensyn.
Bestyrelsen

Based on WordPress, Twenty Fifteen