Oversigt over Ring 5-indlæg

Desværre blev vores indlægssamling på hjemmesiden ødelagt ved et hackerangreb, men da sagen næppe bliver aktuel foreløbig – bortset fra de spøgelser, der af og til dukker op fra Sverige, Transportministeriet og Helsingør – har vi ikke set nogen grund til at rekonstruere de gamle indlæg. Vi bringer blot oversigten over dem, idet de væsentligste fremgår af resuméet eller de medtagne artikler:

Ring 5 – Strategiske analyser
FNV d. 9. december 2013

Transportministeriet har nu offentliggjort Vejdirektoratets rapport om de vestlige ringveje til brug for de strategiske analyser. Ministeriet afslutter sit resumé således: ”Samlet konkluderer Vejdirektoratet, at det er vigtigt at have fokus på potentialerne i de indre ringe (Motorring 3 og Ring 4), inden man overvejer anlæg af en helt ny ringkorridor.” Vejdirektoratets rapport er på […]

Ring 5 – Trængselskommissionens betænkning
FNV d. 26. september 2013

Trængselskommissionens endelige betænkning blev ikke så skævvredet, som man kunne have forventet, når man læste Arbejdsgruppe 3’s afrapportering og det materiale Transportministeriet havde forsynet arbejdsgruppen med (Arbejdsgruppe 3 behandlede de store transportkorridorer). Kommissionen anbefaler ikke Ring 5, men nævner den som en tværforbindelse på længere sigt, som skal undersøges – bl.a. […]

Ring 5 – Aktindsigt gav udbytte
FNV d. 9. september 2013

Mens vi ikke fik noget nyt ud af aktindsigten i Transportministeriet – udover at man hævdede, at man ikke vidste, hvad der foregik i ens eget Vejdirektorat – var der udbytte i Vejdirektoratet. Her foregik aktindsigten efter bogen, og vi konstaterede, at Tetraplan senest 29/5 2013 har kørt et nyt basisscenarie […]

Ring 5 – Afrapportering fra Arbejdsgruppe 3
FNV d. 13. august 2013

Sammensætningen af arbejdsgrupper i Trængselskommissionen blev ændret efter udarbejdelsen af idékataloget, og ind i den arbejdsgruppe, som skulle behandle ringvejene, kom IBU-projektets danske fortaler, Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen, som står for endelig fratræden i år – og andre motorvejstilhængere. Ikke overraskende kom der en udtalelse fra arbejdsgruppen, som anbefaler Ring 5 […]

Trængselskommissionens arbejdgruppe-rapport
FNV d. 2. januar 2013

Som vi havde varslet og forventet kom der et “katalog” fra Trængselskommissionens 3. arbejdsgruppe om vejene i hovedstaden, som er præget af gruppens sammensætning – nemlig en repræsentant for Danske Handel (ikke at forveksle med Dansk Industri), Forenede Danske Motorejere, Vordingborg Kommune, DTU Transport og Cyklistforbundet – assisteret af en kontorchef fra Transportministeriets vejkontor. Selve arbejdsgruppens anbefalinger omkring […]
Hilleroed-annonce
Høring om Ring 5 på Christiansborg – FNV’s deltagelse i høringer

FNV d. 8. november 2012

Foreningen “Nej til Ring 5″ afholdt en konference om Ring 5 i Fællessalen på Christiansborg 6/11 2012. FNV’s formand er inviteret med som en af de 3 oplægsholdere, og desuden medvirkede 5 af de nordsjællandske borgmestre og medlemmer af Folketingets Transportudvalg. Se program her. Konferencen var særdeles vellykket […]

Høringssvar 2012
FNV d. 4. maj 2012

Debat om Landsplanredegørelse 2012 Retur til Ring 5-menu Miljøministeriet indbød i forsommeren 2012 til debat om Landsplanredegørelsen, hvor man havde udvalgt nogle hovedtemaer. To af temaerne havde relation til Ring 5, så FNV indsendte 28/5 2012 et debatindlæg (Download i pdf) vedhæftet vort tidligere brev til Transportudvalgets medlemmer af 19/12 2011 (se dette menupunkt). Vort indlæg gik på de overordnede planlægningsmæssige problemstillinger […]

FNV’s opsummering af sagen – Brev til Transportudvalget
FNV d. 19. december 2011

Naturparkens gamle spøgelse er genoplivet i form af Ring 5 som svensk godskorridor – efter at B5 blev ophævet som lov i 1999 og fjernet i Frederiksborg Amts Regionplan for 2001, da svenskerne valgte Kastrup til placering af Øresundsforbindelsen. Selve det tidsmæssige forløb frem til folketingsvalget er skildret i et tidligere menupunkt. […]

Transportministeriets delrapportering
FNV d. 17. december 2011

Transportministeriet har 15/12 2011 udsendt sin delrapportering om de strategiske analyser af fremtidens trafik, der skal afsluttes i 2013. Rapporteringen indeholder ingen overraskelser omkring HH og Ring 5 i forhold til den rapport, som blev aflagt på ministeriets trafikdag i Odense i april 2011. Man henholder sig stadig til de […]

Ny svensk regeringsrapport
FNV d. 5. december 2011

Den svenske regering har 12/10 2012 udsendt beslutningsforslaget “Investeringar för ett starkt og hållbart transportsystem” om de svenske infrastrukturinvesteringer frem til 2025 – et forslag på 220 sider. På side 129 har HH-forbindelsen fået 1/2 side, hvoraf kan uddrages følgende citater: “Trafikverket bedömer i Kapacitetsutredningen att det på lång sikt finns ett behov av ökad […]

Resumé af Ring 5-forløb frem til 15/9 2011
FNV d. 14. september 2011

Naturparkens gamle spøgelse er genoplivet i form af Ring 5 som svensk godskorridor – efter at B5 blev ophævet som lov i 1999 og fjernet i Frederiksborg Amts Regionplan for 2001, da svenskerne valgte Kastrup til placering af Øresundsforbindelsen. FNV mener ikke, at det svenske HH/Ring 5-projekt er en bæredygtig løsning for […]

Hidtidig pendling
FNV d. 28. marts 2011

Grundlaget er en kørsel fra Danmarks Statistik af antal beskæftigede fordelt efter bopæls- og arbejdskommune i eindkomst-systemet. Der er tale om samtlige beskæftigede pr. 1/1 2011 – ikke stikprøve-målinger. Tallene er opgjort efter finans-krisens begyndelse, hvor folk er begyndt at køre lidt længere for at få job. Den tværgående […]

Ring 5 – FNV’s alternative forslag
FNV d. 16. marts 2011

FNV foreslår følgende alternative løsninger i forhold til IBU’s HH / Ring 5-projekt, så man får en struktur, der kan udbygges successivt, efterhånden som behovet opstår – i stedet for som følge af luftige svenske vækstvisioner at gå ud fra en struktur, der indledningsvis ødelægger Nordsjællands naturværdier og attraktive boligmiljø: […]

FNV’s 10 hovedargumenter mod HH/Ring 5
FNV d. 7. januar 2011

Region Skånes HH/Ring 5-projekt ”eksporterer” miljøproblemer og udgifter fra Skåne til det tætbefolkede Nordsjælland baseret på usikre ”visioner” om svensk vækst. (1) 2. HH-projektet er 3 uafhængige tunnelprojekter, som skal vurderes hver for sig. Et pendlingsbehov er derfor ikke ensbetydende med en Ring 5. 3. Vejtunnelen modvirker den ønskede konvertering fra […]

Ring 5 – Fredning afsluttet i Transportkorridoren
FNV d. 7. januar 2011

Naturklagenævnet vedtog 23/12 2010 den endelige fredning af Bundsådalen og områderne øst for Ganløse og nord for Slagslunde – et område på i alt 388 ha. Hermed er den sidste store fredning gennemført af de områder som i 1938-40 blev midlertidigt fredet af statsminister Thorvald Stauning. Fredningerne blev afbrudt af krigen og […]

Tidligere menu for alle FNV’s Ring 5-artikler:
•Strategiske analyser – Kommentar – 9/12 2013
•Trængselskommissionens betænkning – Kommentar – 26/9 2013
•Aktindsigt med udbytte – Kommentar – 9/9 2013
•Arbejdsgruppe 3’s afrapportering – Kommentar – 12/8 2013
•Trængselskommissionens arbejdsgrupperapport – Kommentar – 2/1 2013
•FNV’s indlæg i trafikhøringer – Beretninger og links mv – 8/11 2012
•Ny svensk regeringsrapport – Kommentar – 3/11 2012
•Hidtidig pendling – FNV’s nyeste analyse af pendling – 8/10 2012
•Høringssvar 2012 – FNV’s kommentarer og høringssvar – 28/5 2012
•Brev til Transportudvalget – FNV’s opsummering af sagen og brev – 19/12 2011
•Transportministeriets delrapport – Kommentar – 17/12 2011
•Resumé af Ring 5-forløb til 15/9 2011 – Kommentar – 15/9 2011
•FNV’s alternative forslag – Opsummering af forslag – 16/3 2011
•Regionshospitalet og Ring 5 – Kommentar – 26/1 2011
•FNV’s 10 hovedargumenter mod HH/Ring 5 – FNV’s første udmelding – 7/1 2011
•Ring 5 – Fredning i Transportkorridoren – Kommentar – 7/1 2011
•IBU’s projekt – Referat og links til analyser – 12/12 2010

Andet:
•Download FNV’s seneste planchesamling om Ring 5 (pdf 9MB) – 4/11 2012
•Link til foreningen Nej til Ring 5

Based on WordPress, Twenty Fifteen