Søndag 7/2 2016 kl. 13 – Kyndelmissetur

Den 2. februar er det kyndelmisse, midvinter. Nu går vi for alvor mod lysere og varmere tider! Kyndelmisse er fra gammel tid en lysfest. Vi byder lyset velkommen med en vandring langs Mølleåen ved de første mølledamme og Klevads Eng. Formålet er naturligvis at møde lyset, men også at se vandstæren, som normalt findes her til hen i februar.

Mølleådalen ved Hestetang indgår i tunneldal systemets vigtigste dalstrøg fra Øresundskysten ved Vedbæk over Furesø og Farum Sø via Mølleåen til Bastrup Sø og Buresø. Ved Hestetang splitter dalen op i to grene, hvoraf den bredeste fortsætter mod nordvest til Nymølle, hvor den slutter.

Selve Mølleåen fortsætter derimod vestover i en smal, skarptskåret tunneldal mod Klevads Eng. Den landskabelige kile mellem tunneldalens to grene bærer Hestetangshuse. Kilen er antagelig dels en ås, dels en erosionsrest af det omgivende morænelandskab.

På turen vil vi også prøve at udpege nogle Livstræer, som foreslået af Naturstyrelsen.

Der holdes pause undervejs, hvor man kan nyde medbragte forfriskninger.

Vi mødes på p-pladsen ved Nyvangshus på hjørnet af Nyvangsvej og Farumvej over for nr. 90 (Kraks kort 104, K3), hvor bus 334 har stoppested i begge sider af vejen.

Based on WordPress, Twenty Fifteen