Transportkorridoren

Borgmestrene i Egedal, Furesø, Allerød, Hillerød og Fredensborg samt foreningen “Nej til Ring 5” indsendte i 2014 en anmodning om nedlæggelse eller indskrænkning af reservationerne i Transportkorridoren. FNV deltog ikke den gang, da vores sag er motorvejen – ikke reservationerne – og vedr. Ring 5 havde man lige udarbejdet Trængselskommissionens rapport uden endnu at have erkendt det ændrede mønster, som er på vej i Hovedstadens udvikling. Konservative, Radikale og Enhedslisten fremkom sidst i 2015 med forslag om nedlæggelse, men det blev sendt i udvalg af Folketingets tre store partier. Der blev 9.juni 2016 afholdt høring på Christiansborg, hvor der især viste sig en udbredt vilje til at se på nedlæggelse af den nordlige transportkorridor og især alternativt at føre den uden om Naturparken.

Det største problem for Staten er, at man allerede i 1967 fik vedtaget projekteringsloven om Ring 5, uden at den indgik i Fingerplanen. Det gav anledning til protester fra byplanlæggere som Fingerplanens arkitekt, Steen Eiler Rasmussen, da trafikfolkene efterfølgende fik gennemtrumfet reservationen i planlægningen. Byplanlæggerne mente, at hovedstaden skulle udvides mod vest, og at man burde friholde det attraktive Nordsjælland. I 1998 aflyste folketinget B5-loven, men transportkorridoren blev liggende, uden at det behov, som man postulerede i 1967, reelt nogensinde er opstået – endsige påvist – efter 49 år. Dette må ifølge et uvildigt juridisk notat i sagen være på kant med menneskerettighederne og proportionalitetsprincippet, men ministeriet havde til høringen i ekspertpanelet placeret en jurist fra COWI-Consult, som jo må antages at have til formål at procedere for ret til anlægsarbejder overalt. Nu er det især et spørgsmål om politisk moral med det ekstremt lange forløb uden at noget behov endnu er påvist, men det er øjensynligt også juridisk.

Regionsformanden rejste på høringen berettiget spørgsmålet om, hvorvidt en nedlæggelse eller omlægning vil vanskeliggøre trafikudviklingen med den forventede befolkningstilvækst i regionen. Det har fået FNV til at ajour- og videreføre sine analyser på grundlag af Danmarks Statistik, som allerede tidligere har vist at ministeriets modeltal er oppustede. Den forventede tilvækst på 200.000 frem til 2030 vil kun give en tilvækst af pendlere 546 i alt på en Ring 5 – alt andet lige – et overraskende lille tal, som skyldes, at udviklingen af Hovedstaden nu sker i København og på Vestegnen, som forudsagt af byplanlæggerne – i modsætning til trafikfolkenes fejlvurderinger.

FNV har indtil nu i 2016 indsendt følgende indlæg i sagen:

Transportudvalget Ring 5 250216

– Opgørelse af faktisk pendling 1/11 2013.
 Transportudvalget Transportkorridor 040516
– Naturparken – Planmæssig baggrund – Jura – Pendlingsbehov – Alternativforslag.

Notat om befolkningstilvækst 180616

– Grundlag for brev til regionsformand Sophie Hæstorp Andersen

Based on WordPress, Twenty Fifteen