Tur 15 – Ganløse Mørke – under konstruktion

1 1 2 3Topmenu1

1 1

Turkort15v

Vest
Turkort1o

Øst
Stilegend

GanloesenordGanløse Mørke set fra Mosehøjvej

Generel beskrivelse

Turen
Turen er endnu ikke oprettet, da cykelstien og det sidste af tværstien i fredningskendelsen endnu ikke er anlagt.
Forbindelse til Tur 4 og 10, som har 2/3 til fælles med turen.Arkæologi
Det meste af morænen rundt om Oremosen har været anvendt til beboelse i jernalderen, bl.a. er der gjort detektorfund på Mosehøj, hvor der er fundet metalaffald. Jernaldersamfundet antages at have dækket Oremose-dalens omgivelser med spredte gårde, som det fremgår af Tur 2. Der er en enkelt gravhøj på turen i dalen – antageligt stenalder, hvilket indikerer et vadested. Bronzealderhøjene ligger på morænefladerne syd for Ganløse og inde i Ganløse Orned.

Geologi
Det meste af morænen rundt om Oremosen har været anvendt til beboelse i jernalderen, bl.a. er der gjort detektorfund på Mosehøj, hvor der er fundet metalaffald. Jernaldersamfundet antages at have dækket Oremose-dalens omgivelser med spredte gårde, som det fremgår af Tur 2. Der er en enkelt gravhøj på turen i dalen – antageligt stenalder, hvilket indikerer et vadested. Bronzealderhøjene ligger på morænefladerne syd for Ganløse og inde i Ganløse Orned.

xx fortællinger – Ganløse Mørke

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

27.

Based on WordPress, Twenty Fifteen