Om foreningen

Hvad er FNV?
Foreningen Naturparkens Venner (FNV) blev stiftet den 7. november 1968 – oprindeligt under navnet Foreningen Farum Naturparks Venner – en fortsættelse af Naturparkens faglige arbejdsudvalg.

Formålet er at værne om og udbrede kendskabet til landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske og rekreative værdier i Naturparken mellem Farum og Slangerup (også kaldet Farum Naturpark).

Foreningens ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne blandt borgere fra de 4 kommuner, som udgør foreningens interesseområde: Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø. Foreningen havde pr. 1. januar 2012 lidt over 500 medlemmer.

Foreningens ture og andet oplysningsarbejde
Hovedaktivteten omkring oplysningsarbejdet er foreningens blad, som udkommer 4 gange årligt, og foreningens ture, hvor stedkendte guider fører rundt i landskabet og fortæller om de mange emner – af og til også foredrag. Turene er åbne for alle og koster normalt symbolske 10 kr. Deltagerantallet kan veksle fra 20-200, så vi medbringer højttaler til guiden, hvis der skulle være problemer med at høre. Et normalt antal er omkring 35-40 deltagere. Se de kommende vandringer og foredrag under menuen “Kommende arrangementer”.

FNV’s bevaringsarbejde
Foreningen Naturparkens Venner er en seriøs med- og modspiller til kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø samt Region Hovedstaden og Naturstyrelsen Østsjælland, der alle er berørt af Naturparken. Foreningen gennemgår landsplansredegørelser, regionale planer, kommuneplaner, lokalplaner og andet materiale, der vedrører Naturparken. Om nødvendigt fremsendes kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag til vedkommende myndighed. Og vi kan konstatere, at der lyttes til foreningens synspunkter.

En årsag til Naturparkens kvaliteter er, at den altid har været grænseområde mellem kommunerne og amterne, som også deler de fleste typer foreninger. Et hovedformål og en væsentlig berettigelse for FNV er få fokuseret på og kordineret indsatsen i et af kommunernes udkantsområder, hvorved medlemmerne også kan få indflydelse på grænsefladen i deres nabokommune. Foreningen holder derfor kontakt med og samarbejder med andre foreninger og organisationer, hvis interesser på forskellige områder er sammenfaldende med vore.

Hvorfor være medlem af foreningen ?
Selv om den væsentligste del af Naturparken er fredet, trues den jævnligt af f.eks. skæmmende byggerier – for ikke at tale om den seneste sag om en ringforbindelse over Mølleådalen. I sådanne sager står FNV på naturens side, og her gælder det, at vore indsigelser har større vægt, jo flere vi er i foreningen.

Tag derfor en rask beslutning og meld dig ind nu – følg instruktionerne i afsnittet om kontingent og indmeldelse.

Ønsker du yderligere oplysninger om Naturparken og foreningen, er du altid velkommen til at ringe eller skrive – se adresse/telefonnr. på adressesiden.

Based on WordPress, Twenty Fifteen