Stisystem og foldere

Naturparken har et sammenhængende og vidt forgrenet stisystem med Mølleåstien fra Farum Station/Fiskebæk som den centrale sti gående langs Naturparkens akse, som det fremgår af oversigtskortet nedenfor. Efter Mølleåstien, som slutter ved Buresø fortsætter en sti til Ølstykke Station – en sammenhængende turiststi (Tur 0) – som sammen med Farum Søsti (Tur 1) er de stier, som især er egnet til cykelturister, der kan medbringe cyklen i S-toget fra København. Denne sti planlægges af Friluftsrådet forlænget til Fjordstien, men allerede i dag forlænges Mølleåstien i begge ender af National Cykelrute 2, som i Naturparken følger asfaltveje i modsætning til grusstien langs Mølleåen, som ikke var anlagt, da den Nationale Cykelrute blev fastlagt. Den østlige del af stisystemet krydses af Oldtidsstifondens stier, som pt. går fra Hareskovene til Tokkekøb Hegn – et stisystem, som planlægges fortsat ad små asfaltveje mod Roskilde og Skjoldungernes Nationalpark.

I Naturparken mangler det kun et par meget korte forbindelsesstier helt i vest ved Jørlunde, da den stiplede sti i Ganløse Mørke blev sikret ved fredning i 2010 med henblik på anlæg i løbet af de næste år i henhold til fredningskendelsen.

Stikort_oversigt

FNV udarbejdede i 1996 et cykelkort for Naturparken, som blev udgivet og runddelt af fire af de daværende kommuner i 40.000 eksemplarer. Vi kan desværre ikke finde flere eksemplarer af kortet – og kortet indeholder ikke de centrale stier, Farum Søsti og Mølleåstien, som er kommet til siden. FNV og Oldtidsstifonden har derfor i fællesskab udarbejdet et nyt websidebaseret system, som kan kaldes på smarthone i naturen eller udskrives hjemmefra som en folder. Oldtidsstifonden har opsat diskrete informationspæle på sine stier og ønsket er, at der senere opsættes pæle med QR-koder på naturparkens stier. Som kort for naturbrugerne har vi valgt Geodatastyrelsens topografiske kort K25T 2012, hvorpå vi har opfarvet de foreslåede turstier. De vælges ved hjælp af menupunket “Turguide” eller linket nedenfor.

  1. Turguide (16 rundture – Detailkort)
  2. Samlet geodætisk kort 1:25.000(Der skal anvendes zoom for at læse)
  3. Samlet geodætisk kort 1:100.000

Der er tale om et netværk, som kan kombineres på utallige måder i det smukke og afvekslende landskab alt efter tid, lyst, befordringsmiddel og interesse.

Link til turfoldere og kort over Naturparken på nettet:
Farum Søsti
Oldtidsstifondens stier
Buresø til Fiskebæk (pdf)
Skovene ved Buresø (Slagslunde, Ganløse Eged og Krogenlund)
Farum Lillevang, Nyvang og Terkelskov
Filet’en i Farum Lillevang
Kløverstierne i Lynge
Naturguide for skovene ved Buresø

Based on WordPress, Twenty Fifteen